MUHU UUDISSED: Saa voasta ies olli mäss

Irena Tarvis.

FOTO: Erakogu

Ikka terit. Mineva laupa olli tihe päe. Seda näputüö-tarkust, midast Liiva koolimajas Muhu ja Soaremoa ja masu ülemoa-rahvale koa jägati, seda piaks nüid tükiks aaks olema. Neh, ja sõrulaste kontsert tulli kohe otsa.

Ja pärast ollid  teene teenepool suurt silda Liival kaks surt asist olemist viel, Samsaras pieti luuleõhtat, Koostas mälumängu jälle. Nii kenasti, et üks sai enne otsa, kut teene pihta akkas. Nõnna et keskomingust ühna kesküöni välja võis mureta Liival kõõnusta ja põle mitte karta oln, et oleks niisammati kõõnustan, puhta asja pärast.

Saa voasta iest, neh tuhande ühessasaja ühessateistmendal voastal, olli sie kuulus Soaremoa mäss. Mis iseenesest mudud Muhust, Kuivastust pihta akkas. Pädaste parunid sial oma otsa leidsid ja muhulased ise ollid kanged iestvõtjad ja asjakarbid. Ilja aa iest köisid Nabi Rein ja Muhu muuseumi Eda sest mässuasjast Kuresares riakimas. Eda riakis ikka sellest, et mõuke osa ikka muhulastel selle mässu sihes olli ja Nabi Rein riakis tükkis oma vanaisast, kis koa mässust osa võttis. Neh, nie kis põle juhtun nende juttusid kuulma, siis põle ullu.  Riede, kahekümne teese märtsi õhta kellu kuiest naad jägavad oma tarkust ja tiadmisi Koostas, Liiva linna resturaanis. Nõnna et muhulased tulavad muhulastele riakima muhulastest ja saa voasta tagusest mässust. Aage aga ennassid kohale.

Aga kis oo ennemini kinu kut ajaluo uvilised, siis nie võivad seda sammat aegu, siis koa riede kellu kuiest Hellamoale kinuse minna tükkis. Sedakorda näidatse seda vilmi “Klassikokkutulek 3”. Juu sie ikka viel tohmim oo kut kaks ielmist kokku masu. Neh, ja piletime soab ikka sialsammas osta ja innad oo ikka neli eurut ja viis eurut.

Pädaste parunid sial oma otsa leidsid ja muhulased ise ollid kanged iestvõtjad ja asjakarbid.

Ja laupa õhta, kahekümne kolmandamal, võib jälle kuipides Koosta minna. Siis pakutse ead-paramad ja muusikad koa viel kõrvasseks. Neh, sial ikka vahest tihasse nõuksi pienemaid süömakordasid. Ja laupa oo siis jälle üks nõuke. Kellu seitsmest akatse pihta. Ja raha küsitse kolmkümmend viis eurut. Neh, aga kolm söömat oo koa selle inna sihes. Ja ennassid tuleks ikka enne kenaste kirja koa panna. Kas siis Veispukkis või siis Liinule kirjuta liinu@koost.ee või elista numbri piale 56 939 589. Neh, et ikka miskitsugune aru oleks. Et palju rahvast tuleb koa. Muedu oo viimaks pooled õue pial, sest sisse ep mahu.

Ja tuleva nädali alguses oogid juba poastumaarjapäe. Kenad kevaded, kulla munuksed!

Tagasi üles