MUHU UUDISSED: Nõid oo üks tore asjakarp

Irena Tarvis.

FOTO: Erakogu

Seda kisa, mis sii mineva nädali olli. Muhuse oo nõid paiguldaseks akan! Et kust nõuke nüid äkist oo välja karan? Oo omale Liivale, Raunmäe majase sure poe koa viel tein ja suame ikka nähe, mis suama akkab sedaviisi.

Ma mudud köisi kohe ikka uudistamas koa. Ühna kena raksis-viisis moega noorik olli. Põle ta sial nõidun ja vägitükkisid üht tein. Aga poed olli uhke. Ui kus sial olli nodi! Tuba olli umsest pudelime täis. Mool võttis silmde ies ühna kirjuks esimese valuga. Kui ikka kellelgid vastu kevadet tervis vähäpärast turgutamist tahab, siis sialt suab igatsugust abi. 

Neh, mis suab olla param arstirohi kut sie, mis oo pärit Jumala apteegist. Kui inimene sellepärast nõid oo, et taa moarohtusid ja mett ja jaanalinnusalvisid ja igatsugust muud luoduslikku nasvärki puodis maha müia oskab, siis oo nõid üks tore asjakarp! Et selles puodis siis ikka palju kundesid köiks! 

Aga sialsammas Raunmäe majas teenepuol külges akkab Samsaara kohvik omasid uksi suiks jälle kindi panema. Laupa, kolmekümnenda õhta oo viimne suur pralle. Muhuriito möllab küökis ja Samsara tüdrikud ise pakkuvad joomapoolist. Ja Piidivabriku poesid tegavad muusikad. Algus oo kellu kahessast ja pilet oo kolm eurut. Ja omad sokid või pätid tuleb ikka koa jälle seltsi võtta. Ja lapsed ja kassid-koerad koa.

Aga ielmise pääva, neh siis riede, pietse Liiva koolimajas jälle kohvikume. Teese sügise olli nõuke päe, kis juhtus köima ja nägema. Iga lass olli loosiga ühe kohviku soan ja üks olli kangem kut teene. Seevoasta oo nõnnasammati. Pisemad lassid pakkuvad pann­koeka, salatid ja võileibasid. Suurematel tulavad juba väljamoa küögid mängu. Oo Inglise toitusid ja Mehhiko ja Itaalia omasid ja India ja Prantsuse ja Meerikamoa oma koa viel. Põlast suab kuolimajas võtta kellu ühest kellu kolmeni. Nõnna et rahakott puuga selga ja pange õiged aegu kuolimaja puole kuapima. Mineva korra aegas olli küll nii moekas päe, et pärast es taha kodu kolmel pääval änam süia mitte. Kõht sai nii piripardani täis maugitud.

Neh, et siis ikka palju terit ja mõnusad mekutamist! Ja olge munuksed!

Tagasi üles