Loomakahjude ennetamise makse tõuseb 3200 eurolt 9600 eurole

FOTO: Maanus Masing/Saarte Hääl

Kui siiani andis riik kaitsealuste liikide kahjude ennetamiseks tehtud kulude katteks tootjatele kuni 3200 eurot aastas, siis nüüd tahab keskkonnaministeerium tõsta iga-aastaselt väljamakstava summa piirmäära 9600 eurole aastas.

Kolmapäeval andis keskkonnaminister Siim Kiisler kirjas maaeluministeeriumile teada, et sel aastal tahab keskkonnaministeerium looduskaitseseadust muuta ja tõsta ennetustöödeks seaduses ettenähtud piirmäära kolmekordseks (9600 eurot taotleja kohta aastas). See võimaldab näiteks kiskjakindla karjaaia teha valmis ühe korraga, mitte aga aastate peale jagatuna.

Keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialist Tõnu Talvi ütles, et praegu kehtiva korra kohaselt hüvitatakse looduskaitseliselt oluliste liikide kahjude ennetamiseks tehtud tööde kulutused Eestis 50 protsendi ulatuses ja seda ühe isiku kohta aastas kuni 3200 euro ulatuses. Keskkonnaamet ja teised organisatsioonid tegid juba mitu aastat tagasi ettepaneku hüvitamise piirmäära tõsta. Hüvitamisele kuuluvad näiteks erinevad hirmutid-paugutid rändlindude peletamiseks, kiskjakindlamate karjaaedade rajamine ja karjavalvekoerte soetamine.

Saartel ja Lääne-Eestis linnukahjude selgesuunalist kasvutrendi ei ole.

Kuigi hanede suurenev arvukus on Eesti põlluharijate jaoks üha suurem probleem, siis näiteks erinevalt Ida-Eestist pole Saare maakonnas pikema aja vältel rändlindude poolt kahju kannatanud põllumeeste arv ja kahjustatud ala suurus oluliselt muutunud.  Näiteks on kahjusaajate arv 2012.–2018. aastal Tõnu Talvi sõnul kõikunud kolme (2012, 2017) ja üheksa (2015, 2016) hüvitise taotleja piires. Ka linnukahjude väljamakstud hüvitiste osas ei esine vaadeldavate aastate vältel mingit selget trendi.

Aastas on Saare maakonnas hüvitisi välja makstud kuni 18 088 euro (2016) ulatuses. Seega ei esine Lääne-Eestis ja saartel seniste teadmiste põhjal linnukahjude selgesuunalist kasvutrendi. Kõige enam sõltub põllukahjude suurus kevade alguse ajast ja kestusest ehk siis rändlindude meie aladel veedetud rändepeatuse aja pikkusest.

Tagasi üles