MUHU UUDISSED: Kus olli ikka kohvikume!

Irena Tarvis.

FOTO: Erakogu

Mudud ma köisi. Kõik köisi läbi. Nie mineva riedesed Liiva koolimaja kohvikud. Üks olli uhkem kut teene. Ma es sua ete viel uksest sissegid, kut olli selge, kuskohta tuleb kõegepialt minna. 

Kohe ieskojas olli ää nähe ja kuulda, et laulmise lassi ukseaukus olli põliti muas üks turbaniga poiss ja puhus oma vilepilli ja madu selle piale muudkut kerkis ja langes sial uana sihes ta põlide ies. Neh, kohe teenepool ust olli seitsmenda lassi India kohvik. Ettekandjatel ollid puhas turbanid pias ja sur uhke vaip olli põrandal ja tuba olli mõnusad muusikad ja viirukiaisu täis. Neh, toedud ikka puhas India omad.

Ja kohe sialsammas kõrvas olli kuies lass nii ruttus kut rotikosilased. Nende Itaalia pitsadel olli ühna saba. Ülal korra pial ollid madalamad lassid. Neljandal olli näituseks Inglise kohvik. Ja puhtapuru ehtne Inglise portselan olli lava pial. Nende kõrvas olli teene lass oma salatitega. Ja nie ollid kole uhked. Masu kõik kakskümmend tükki ollid oma salatitopsikutega kenasti rivi pial. Paljast mine ja valitse, et mõukest sa tahad ja kuku mekutama või osta õhtaks karbiga kojo seltsi. Ja nendest edasi olli esimene lass. Nie vihtusid pann­koeka küpseta. Ja teenepoole kätt jähi kolmas lass oma võileibadega.

Tagatiibas olli niisamma rutt kõikidel. Sial olid viienda lassi Mehhiko ja kahessanda lassi Prantsusmoa kohvikud ja kalidori lõppus ollid kõege vanama lassi lapsed Meerikamoa kuokidega. Et kis olli oma kõhu enne soolast ja kipet täis vitsutan, siis sialt sai kenaste lõpetuseks suu uiesti magusaks.

Lapsed ollid palju vaeva näin ja neh, nie emad ja isad kodu kindlaste koa. Sest mõned ollid küll nõuksed kohvikud, et lapsed põleks ikka omaväkke neid toitusid üht ossan kõiki valmis tiha mitte.

Aga mool oo kahu nendest, kis põle soan mekutama tulla mitte. Sest paljust east jähid naad küll ilma.

Neh, et mis viel enne suuri pühasid tulemas oo? Laupa, kuiendamal abrillil, näituseks oo Liival käsitüö selsi ruumis Setu ja Muhu pitsi päe. Aga sõnna oo masu juba kõik kohjad kindi pantud.

Kaheteistmenda õhta näidatse jälle Hellamoal kinu. Sedakorda oo vilmi nimi “Mehed”. Algus oo kellu kuiest ja pileti innad oo ikka jälle neli eurut ja viis eurut. Neh, sie oo siis juba tuleva nädali. Ja sialt järgmise õhta pietse Koostas jälle mälumängi ja. Kuule juu ma tuleva nädali anna täpsemaste tiada. Muedu unub õigeks aaks ää koa viel ja kus siis selle kahu ots!

Olge munuksed!

Tagasi üles