MUHU UUDISSED: Paljast aga ehitatse ühtevalu

Irena Tarvis.

FOTO: Erakogu

Ikka terit. Mineva nädali ma kangest lubasi, et sellest Koosta mälumängist tuleb ikka selle nädali pitkemalt juttu. 

Neh, nie, kis oo köin, nie tiadavad juba ammuks, et asjaluod oo nõnna, et sedakorda oo selle talve ielviimane mäng. Ja neh, siis laupa, kolmeteistmenda õhta, kellu seitsmest akatse jälle pihta. Ja ennassid soab kirja panna Koosta veispuki lehe pial või siis kirjuta liinu@koost.ee või elista 59 939 589. Ja iga mängija kääst küsitse kaks rupla raha koa, või neh seda surt eurut ikka.

Ja enne seda, siis riede, siis oo Hellamoal jälle kinuõhta. Kellu kuiest. Ja näidatse vilmi “Mehed”. Piletime müiasse sialsammas ja innad oo ikka neli eurut ja viis eurut. Ja teisibe, kuieteistmenda omingu, siis soab sialsammas jälle sedasammat vilmi nähe, kis tahab kahel korral voadata või kis äkist riede ep jõva või kis tahabkid ennemini omingu kinus köia. Nõuksi oo koa. Ma tia.

Aga pühabe näidatse Liiva kuolimajas teaatrid jälle. Oma tükki tuleb näitama ülemoalt Ehh-teaater ja tüki nimi oo “Papa”. Algus oo kenaste keskel pääva, kellu ühest ja kuieeuruseid piletime müiasse sialsammas kohtaspaikas enne tüki algust.

Kevad oo käe. Seda oo metsas nähe. Põesaalused oo puhas sinisekirjud. Vaikse laupa, neh siis kahekümnendal abrillil, soab jälle Piiri metsa kodima minna. Ma riagi seikluspargist mudud. Oo just paras aeg oma talve kangeks vädan konta sial väha veanda, et paramini liikuma akkaksid. Puude otsa lastasse inimesi kellu kahestteistmest kuni kellu kolmeni ja seda oo üle pitka talve esimese korra jäuks küll ja viel. Neh, viimased soavad kuni kellu neljani rõnkuda ja kodida. Ja sialt ülalt puude otsast oo kohe irmus kena seda sinist metsaalust vahtida. Neh, seks aaks oo juba valget koa sisse tuln. Ja muhulased suavad jälle oma lille nimedega ragista.

Liiva linnas läks jälle kipe ehitus lahti. Juba poaer nädalt rahvas puodis paljast uurib, et mis sial meierei õue pial nii irmpsaste kaevatse. Paljast autud ja rakturid vilkuvad. Neh, nüid akkab sie turu ja uhke keskuse ehitus ikka täävega pihta. Talve ollid teesed tüöd. Talve ehitati kortrid ja neid tihasse nüid sui läbi juure viel. Et Liiva linn oo juba umbest kut Talina linn. Sie ep suagid kunagid valmis. Vähemasti viimsed voastad oo küll nõuke tundmus oln.

Olge siis munuksed!

Tagasi üles