MUHU UUDISSED: Jälle lähäb massinatega kupatamiseks

Irena Tarvis.

FOTO: Erakogu

Terit. Neh, sest ma tegi juba tassakesti mineva nädali juttu, et laupa, 27-ndal, oo jälle sie kange aututega kupatamise päe. 

Omingu kellu kümnest oo kokkusoamine Aki kõrtsi juures. Arvatse, et kuieks oo ikka kõik kenaste tagasi jõudn. Ja õhta pietse pidu koa sedakorda Aki kõrtsis, kellu kahessast. Sedakorda punktisid änam papri pialt ep suagid voadata ja otsida. Nüidsel aal köivad ju kõik asjad äpiga.

Kis oo viel kahevahel, et kas lähäks või jätaks minemata, siis riede õhta äkist suab omas mõttes selguse, kui Hellamoale kinuse minna. Neh, sie Ott Tänaku vilm jõvab Muhuse küll just parasaks aaks. Et ielmise õhta, riede kellu seitsmest, suab Hellamoal kinu ää voadata ja siis laupa omingu ise autuga paarutama minna. Neh, kinupileti innad põle muutun, ikka neli ja viis eurut ja piletime müiasse enne kinu algust Hellamoal. Ja tuleva teisibe, kolmekümnenda omingu kellu kümnest soab koa jälle sedasammat vilmi Hellamoal nähe. Minge aga vahtima. Ma ole juba kuuln, et oo vägev kinu.

Esimene mai oo riigipüha. Ja selle pääva kutsutse rahvast kellu kümne ja nelja vahel Tihusele uudistama. Neh, et oo sie avatud uste päe. Kis tahab, soab viie euru iest kalessiga koa sõita ja nelja euru iest obusega latsi pial ringiratast aada. Ja kuoki ja kohvet pakutse koa. 

Et kis kargutab autuga, kis obusega, kis tahab mõlemad järgi katsu – just igaühe oma asi.

Ja neljandal mail oo jälle talgupäe. Ja Muhus oo ikka nõuke komme, et vald pakub talgulistele suppi koa. Aga omast supisoovist tuleks siis ikka teeseks maiks vallamajase Annikale tiada koa anda. Et 

kuolimaja kokad tiaksid koa, kui suure katla piab piisi piale valmis sättima ja palju tuhlist kuorima. Ega siis umbropsu ep sua suppi kieta. Ja et laupa supijägamine nobemini lähäks, siis tuleks omad tinnid-tannid juba riede kuolimajase äe viia. Muidu kui kõik sial laupa ühekorraga sabas oo, siis supp jahtub enne maha, kut viimased omad porsud kätte suavad ja ons siis sõuksel supil änam õiged maiku.

Ja talgujutu lõpetuseks viel  niipalju koa, et ega talgud põle paljast tüötegu. Ikka pääva tüö ja õhta lõbu. Suur tansiõhta piab ikka lõpetuseks olema. Ja sedakorda Muhus just nõnna talgupäe ää lõpetatsegid. Nüid ma aasi asja põnevaks, aga just siikohtas ma jätagid oma jutu paerst pooleli. Justkut Mehhiku vilmis, kõege põnevama kohja pialt.

Olge munuksed!

Tagasi üles