MULJEID EHITUSMESSILT

Meie tublid tehnoloogid ja ehitusmehed on valmistanud ka kaks uut saunamaja – MERLE 10 ja PAULA. Mõlemad on alla 20 m². Nende puhul ei ole vaja ehitusluba kelleltki taotleda. Uute saunade projektid pälvisid tõsist tähelepanu ja uusi saunahuvilisi saime juurde mitmeidki.

FOTO: Saarte Hääl

Meie väikese riigi majandusel ja ka ehitussektoril on head ajad. Ehitusfirmade, ehitusmaterjalide tootjate, projekteerimisfirmade ja omanikujärelevalve firmade käibed ja kasum
on suurenenud. Objekte jagub nii linna kui ka maale. Eesti suuremate linnade panoraamis on näha palju ehituskraanasid ja kerkivaid hoonekarpe. Seadsin minagi sammud
Eesti Näituste messikeskusse, et heita pilk ehitusvaldkonna sektoris toimetavate firmade pakutavale.

Vaatasin näitust kahest erinevast aspektist: eraehitaja ja ehitusfirma esindaja pilguga. Ehitusprotsess on endiselt väga suure töökulu komponendiga tegevusvaldkond. Ehitusnäitusel on väljas ehitamise erinevate protsessidega seotud väikevahendeid, pinnase tihendajaid, segupumpasid, mõõtetehnikat, krohvipumpasid, väikese gabariidiga mugavustehnikat jt tööviljakust tõstvaid abivahendeid.

Esimese üllatusena märkasin messil meie erinevate ametkondade infobokse. Esindatud olid nii muinsuskaitseamet, päästeamet, tööinspektsioon kui ka standardikeskus jt.

Endiselt on oluline teema hoonete energiatõhusus ja hea sisekliima tagamine. Reklaamiti mitmeid fassaadide soojustamise ja soojustusmaterjalide vuukide tihendamise materjale. Pea kümnes boksis tutvustati väga erinevate omadustega tihendusteipe ja mastikseid. Kuna Eestis ehitatakse palju puitkarkassmaju, siis on meie tuulistes oludes väga oluline tuuletõkkeplaatide ja avatäidete vuukide korrektne teipimine.

Hoonete õhutihedaks ehitamisel tekivad uued probleemid, kui insenerisüsteeme (eelkõige ventilatsioonisüsteeme) korrektselt välja ei ehitata ja välja ei reguleerita. Paljud eramajade tellijad jätavad suhteliselt kallid insenerisüsteemid projekteeritud kujul välja ehitamata. Tagajärg on niiskuskahjustused, hallitus või mõju hoone kasutajate tervisele.

Ka sellel aastal tutvustasid oma toodangut, seadmeid ja süsteeme alternatiivsete küttesüsteemide tarnijad. Pea kümmekonnas boksis reklaamiti erinevate tehniliste võimalustega maaküttesüsteeme, õhkküttesüsteeme, päikeseküttesüsteeme. Ehitusvaldkonnaga seotud inimesena tean, et probleem on erinevate insenerisüsteemide hooldamine ja reguleerimine. Näitusel ei leidnud ühtegi firmat, kes sellist teenust oleks pakkunud.

On teada, et Eesti puitmajade tootjatel on head ajad. Hakkas silma, et tehases valmistatud puitmajade tootjad oma teenuseid väga ei reklaaminud. Järelikult on neil piisavalt tööd ja lepinguid kallimatel Põhjamaade turgudel. Näiteks on mõned meie puitmajade tootjad jõudnud isegi Islandi ja Hiina ehitusturule.

Silma hakkas, et ehitusmessil ei tutvustanud oma teenuseid ja tegemisi mitte ükski projekteerimisbüroo ega suuremad ehitusfirmad. Kas messiga seotud kulud on liiga suured? Või on seoses aktiivse ehitustegevusega lepingute portfell täis ja vajadus aktiivset reklaami teha puudub?

Panin messil tähele, et oma toodangut ei reklaaminud suured Põhjamaade tootjad ja tarnijad (Soome, Norra, Taani, Rootsi jt). Meie ehitusturg on nende firmade jaoks ilmselt liiga väike ja meie elanike ostujõud madalam.

Elektroonikaseadmete kasutamine ja erinevad IT-lahendused on saanud ka ehitusplatside ja ehitusprotsessi lahutamatuks osaks. Näitena olgu toodud ehitusobjektide videovalve ja videokontroll, tööaja elektrooniline kontroll, ehitusprojektide ruumilised BIM-mudelid jt arendused. Silma hakkasid veel lokaalseid veepuhasteid ja bioloogilisi puhastusseadmeid pakkuvate firmade reklaamid. Puhas loodus ja selle hoidmine on endiselt aktuaalne.

Saaremaa firmadest märkasin messil Saaremaa Saunad OÜ toodangut.

Ehitusvaldkonna seadusandlus on pidevas muutumises. 2015. aasta uue ehitusseadustiku viimane muudatus on ehitusvaldkonna vastutavate spetsialistide tegevust ja õigusi reguleeriv EV määrus. Ehitusvaldkonna vastutavatel spetsialistidel (projekteerijatel, ehitusfirmade töötajatel, omanikujärelevalve tegijatel) peab olema 7.–8. taseme kutsetunnistus. Paljud eratellijad seda ei tea ja ei oska ka kontrollida.

Kutsetunnistusi väljastab kutsekoda, aga eelneva heakskiidu/otsuse teevad erialaliitude kutsekomisjonid. Ehitusvaldkonnas kontrollib spetsialistide pädevust Eesti ehitusinseneride liit.

Avalik info kõikide Eesti väljastatud kutsetunnistuste kohta on leitav kutsekoja kodulehel.

Kokkuvõtteks: ehitusmessil tutvustati kogu ehitamise protsessis vajalikku: suure võimekusega universaalset ehitustehnikat, insenerisüsteemide lahendusi, viimistlusmaterjalide ja toodete näidiseid, soojustusmaterjale, sisekujunduse elemente. Ei märganud messil tooteid ja teenuseid, mis olnuksid väga erilised või uudsed. Paljud suured Eesti ehitusvaldkonna firmad ei tutvustanud messil oma tooteid ja teenuseid.

Tekst ja pildid:
TOOMAS RIHVK,

Ösel Consulting OÜ tegevjuht, volitatud ehitusinsener, tase 8


KOMMENTAAR

4.–7. aprillil toimus Eesti Näituste messikeskuses Eesti Ehitab 2018 mess. Ehitushuvilistel oli uurimist palju – uusimaid ehituslahendusi ja -materjale nii Eesti kui ka naabrite firmadelt. Ehitus-

messil osales ligi 250 ettevõtet, nende hulgas ka Saaremaa Saunad OÜ. Messil osalesime veidi uuenenud saunaga SULEV 3T. Meie messiboksi külastati 4 päeva jooksul päris usinasti ja esimesed lepingudki on nüüdseks juba töösse antud. Ees on laadasuvi ja laadad Luigel, Türil, Tartus, Pärnus, Vastseliinas, Antslas jne. Toredaid kohtumisi laadasaunas!

ÜLLE PIIL,
Saaremaa Saunad OÜ müügijuht
Tagasi üles