MUHU UUDISSED: Suine ooaeg oo pihta akan

Irena Tarvis

FOTO: Erakogu

Ikka terit.

Neh, tiagid, kuidas nõnna oo läin, aga kena oo, et oo. Sie sui akkas kuu jägu varatsemini pihta. Neh muedu igatsugused suised kontserdid ja asjad ikka akkavad änamaste juunikuuga pihta ja vahest isegid alles joanibega, siis selle suine esimene kontsert pieti nädalivahetusel juba ää. Siis kui Liival Raunmäe majas seda surt Muhu OTTi, ähk siis Otse Tootjalt Tarbijale pieti, siis sialsammas majaõue pial laulis, sina kallis aeg, nõuke kuulsus kut Siiri Sisask! Mis ta põle ikka üks kange asi!

Ja neh, sie Muhurito, sie oo koa juba 1. maist soadik Liiva poe taga parkla nurkas püsti ja sial võib köia põlast võtmas. Ja neid isevärki süömakohtasid pidada lisemal aal Liiva linna vielgid juure tulema. Ja ükskid ep põlga, et äkist lähäb nii ullusti kut Kuresares, et Liival ju koa ehitusetüö köib ja et äkist jäeb koa sedaviisi ännatumalt venima. Aga neh, kui ikka easte laneerida, siis soab nõnna koa seda Liiva linna arenda, et elu ümberrinki seisma ep jäe. Kõik sagivad kut sipelgad – olga naad ehitusemehed või muidu massakad.

Ja taemelats oo koa nüid uudes kohtas – kenasti poe kõrvas – ja rahvas paljast voorib selle vahet köia. Ostetse lillsid ja mulda omale kojo ja surnuaidadesse ja.

Änam põle üöl ja pääval vahet mitte. Kõik oo nii ruttus kut roti kosilased. Sii soare pial ju ep oska inimesed vagusi olla mitte. Kui ikka vähägid tahtmist oo omal ing talve läbi sihes oida, siis tulebkid sui otsa sedaviisi rummata.

Selle nädali lõppus oo emadepäe. Pidage siis aga oma emasid koa mieles. Olga nad siis sii muamuna pial või juba Peetruse juures.

Ja just emadepääva ielmise õhta, siis 11-ndal, oo Koostas selle kevade viimane mälumängiõhta. Pärast seda tuleb sui vahele. Kord oo ikka nõuke, kut ta talve läbi oln oo.

Ja mõned päävad iljem, voata siis lähäb sii alles rallimiseks lahti! Muhuse tuleb nii palju jalgratturid kokku, et neid oo masu rohkem kut muhulasi ennassimi oo. Neh siia jõvab roheliste jalgrattaretk. Nie tahtvad puhas nähe, et mesmuodi sie Muhumoa elab koa. Sii naad kupatavad siis rinki, Muhus ja Ida-Soaremoal koa, seitsmeteistmendast kuni ühessateistmenda maini. Nõnna et ep maksa ää kohku, kui kuskil külavahel üks kena rataste killavoor vastu juhtub. Las naad vahtivad ja imetlevad, kui kena meite pisike soar õigetõeste oo.

Olge siis munuksed!

Tagasi üles