Teenuskeskustest viiakse ametid Saaremaa haldusesse

Vallavanem Madis Kallas märkis, et praeguseks on vallavalitsus töötanud juba peaaegu 1,5 aastat, mis annab aluse ettepanekuteks struktuuri ja koosseisu optimeerimiseks.

FOTO: Maanus Masing/Saarte Hääl

Saaremaa vallavalitsus edastas volikogule ettepanekud Saaremaa vallavalitsuse kui ametiasutuse struktuuri muutmiseks. Peamiselt on muudatused seotud teenuskeskuste koosseisust haldusvaldkonna teenistuskohtade väljaviimisega, kuna neid funktsioone täidab edaspidi Saaremaa Haldus.

Vallavanem Madis Kallas märkis, et praeguseks on vallavalitsus töötanud juba peaaegu 1,5 aastat, mis annab aluse ettepanekuteks struktuuri ja koosseisu optimeerimiseks.

Seekordne struktuuri muutmine on peamiselt seotud tehniliste ja tugifunktsiooniga töökohtade väljaviimisega vallavalitsuse kui ametiasutuse struktuurist, kuna vallavalitsus peab keskenduma eelkõige poliitika kujundamisele ja avalike teenuste pakkumisele, kuid ei pea otseselt osutama heakorra- ja koristusteenuseid.

Saaremaa Halduse juhataja Ainer Tiitsoni sõnul saab Saaremaa Haldus selle muudatusega oma nime vääriliseks – vallale kuuluvate rajatiste ning hoonete haldus- ja korrashoiuteenust hakatakse osutama üle Saaremaa. Kuressaare eest hoolitseb Kuressaare Linnamajandus.

Saaremaa Haldus alustas tööd 1. jaanuaril 2019 endiste asutuste Lääne-Saare Haldus ja Leisi Kommunaal baasil. Kui volikogu muudatused heaks kiidab, väheneb vallavalitsuse koosseisus olevate teenistuskohtade arv algsega võrreldes 65 koha võrra, st 237,91 kohalt 172,85-ni.

Teenuskeskuste tööd kavatsetakse vallavanem Kallase sõnul tulevikus veelgi ümber korraldada. Kaalutakse täiendavate ülesannete lisamist, mida on mõistlikum piirkondades kohapeal lahendada. “Näiteks tegelevad teenuskeskused sellest aastast küla- ja alevikuvanemate nõustamise ning külaraha korralduslike teemadega,” tõi Madis Kallas näite.

Tagasi üles