Järelvaadatav: Sokratese klubi loenguõhtu «Mats ja maaühendus»

Kes on mats, kes vurle ning mida pidada kadakluseks? Kas Tammsaare mõtted neist teemadest on aktuaalsed ka tänapäeval? Mis seob eestlast maa, metsa ja merega? Kas need sidemed on kadumas?

Saarte Hääl teeb otseülekande Kuressaares Meedla Kojas 16. mail kell 17 toimuvalt Sokratese klubi loengu- ja aruteluõhtult «Mats ja maaühendus», kus esinevad Mihkel Kunnus ja Valdur Mikita.

Sokratese klubi koondab inimesi, kelle kirg on inimloomust ja ühiskonna toimimist tundma õppida ning korraldab selleks loengu- ja aruteluõhtuid, mis on avatud kõigile soovijatele.

Tagasi üles