MUHU UUDISSED: Juu akkab tassakeste sättima

Irena Tarvis

FOTO: Erakogu

Ikka terit.

Eenakuu alguses oo Talinas kange juubelilaulupidu! Muhu valda esindab sial ainsamana meite suare segakuor. Ehkkid neh, olga kohe edeviti üteldud, et ega suarlased ep sua kua ilma muhulasteta sial akkama kohe mitte. Nõnna oo vähemasti Orisare laulu- ja pillikollektiivides kua kohe niipalju muhulasi, et neid ep anna masu kahe käe näppude pialgid üles lugeda. Nõnna et vähemasti oo õiged Muhu rahvariided ja õigete muhulaste selgas pidul olemas. Olga muud mis tahes! Ja et oo juubelilaulupidu ja et oo muhulased kua jälle latsis, siis mine sa ullu tia – äkist oo kuskile laulukuori ennast salaja ää petatan mõni uus kirjamies. Ja nõnna võib viimaks varsi mõnest rükikojast välja tulla koa roamat "Muhulaste imelikud juhtumised Tallinna juubelilaulupeol 2. osa".

Aga selle vägeva juubelipidu tuli pannasse laupa, esimese juuni omingu Tartus põlema ja siis tullasse irmpsa valuga Virtsu puole. Teese juuni omingu, kellu kümnest antasse Kuivastu sadamas tuli Suare muakonnale üle ja mudud oo Muhu taidlejad, iesotsas segakuoriga, seda sial Suare muakonna vallavanamate ja kultuuriasjakarpide kõrvas vastu võtmas. Nõnna et kis tahab nähe, siis piaks ennassid enne kellu kümmet Kuivastu väikelaevade sadama juure korjama. Iljaks ep tohi jäeda mitte, sest sie tule üleandmise kelluaeg oo igas muakondas omingu kellu kümnest. Ja põleks ju pooleskid kena kui kohe esimeses kohtas, Kuivastu sadamas, asi ukka aetse. Mudud võib selle uhkele tulele suure silla 

jaares koa lehvita. Poolest ühestteistmest akkab killavoor liikuma. Umbest kümme minutid iljem oo Liivavahel ja kümme minutid enne ühteteist andasse tuli väena silla pial Pöide kihelkonna sildi all suarlastele üle.

Ja selle taha põle mõtet mitte pugeda, et pühabe omingu sedaaegu juuasse kodu kohvet. Selle pärast põle taris üht ädas olla. Kuivastus oo ju kena kohvik ja pakub kohve kõrvasseks saia koa. Ja kis tahab, võib sialt kohe kena kõhutääve suaja. Isegid nie vad veeganid ep jäe sial nälga. Midad ikka lava piale leidasse, kui inimene ep oska änam muud, kut toeduga morsitleda.

Ja Liiva linnas oo toeduvalik jälle suurenen. Koosta ja Muhuriito kõrvas oo nüid viel Portugali küek kua tüöle akan. Endise kalakohviku majas. Ja juu sie Tuule restu omad uksed koa jälle varsi lahti tieb. Nõnna et nie kihnlaste mured oo meitele võerad. Ehkkid neh, kis oo reisi Muhus köin ja põle sii apurokka ja killatuhlist mekkin mitte või suoja õlut sisse larpin,  sie oo poolest east ilma ikka jäen.

Vat sõuksed luod ja laulud. Olge ikka munuksed!

Tagasi üles