Hooldekodu rahaasjad luubi all

EVE LÄÄTS märgib vallale saadetud taotluses, et hooldusteenuse osutamise ja maja puhtuse kvaliteedis ei ole võimalik tingida.

FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Saaremaa vallavalitsus nõuab Saaremaa Valsi juhtkonnalt plaani, kuidas muuta hooldekodu maksejõuliseks ja jätkusuutliku eelarvega asutuseks.

SA Lääne-Saare Hoolekanne esitas 6. mail vallavalitsusele taotluse 82 685 euro suuruse tegevustoetuse saamiseks. 

“Vallavalitsus on seisukohal, et tegevustoetuse taotlust menetletakse edasi pärast seda, kui hooldekodu Saaremaa Valss on esitanud sihtasutuse nõukogule nende poolt nõutud andmed,” teatas abivallavanem Marili Niits 3. juunil hooldekodu juhatajale Eve Läätsele saadetud kirjas.

Valss pingutagu

26. mail kogunenud sihtasutuse nõukogu palus hooldekodu juhatajal esitada hiljemalt 3. juunil andmed hooldekodu majandusliku seisu kohta. Sealhulgas ülevaade personaliga seotud kulutustest, aruanne esimese nelja kuu kohta ning plaan jätkusuutliku eelarve koostamiseks.

“Pärast seda, kui sihtasutuse nõukogu on esitanud vallavalitsusele plaani, kuidas hooldekodu majandamisega jätkatakse selliselt, et hooldekodu oleks maksejõuline ning eelarve jätkusuutlik, arutab vallavalitsus teie esitatud taotlust uuesti,” kirjutas abivallavanem Niits. “Loomulikult oleme paralleelselt valmis tegema teiega koostööd, et hooldekodu saaks oma tööd tavapäraselt jätkata, kuid eelkõige ootame, et hooldekodu näitaks üles initsiatiivi ja pingutusi, et olemasolev olukord paraneks, ja konkreetset tegevusplaani tulevikuks.”

“Valla hallatavate asutustena toimivad ju Pärsama ja Kihelkonna hooldekodu pea poole vähema arvu klientidega ega ole vallapoolseid tegevustoetusi seni vajanud,” ütles Marili Niits Saarte Häälele. 

Niitsi sõnul on koostöö SA juhataja ja nõukogu liikmetega olnud väga asjalik. Saaremaa Valss hooldekoduna on vähendanud oluliselt survet üldhooldusteenuse järjekorrale.

Küsimuse peale, kas Saaremaa Valsi rahaasjad on korrast ära, et vallavalitsusest taotlusele sel moel vastati, kostis hooldekodu juhataja Eve Lääts: “Ei, see ei tähenda tingimata seda.” Pikemat selgitust Lääts eile anda ei soovinud, lisades, et peab enne nõukoguga nõu pidama.

Saaremaa Valsi omaniku, SA Lääne-Saare Hoolekanne nõukogu esimehe Koit Voojärve sõnul saab ta hooldekodu majanduslikku olukorda kommenteerida pärast nõukogu koosolekut: “Kui nõukogu on viidatud puudustele andnud omapoolse hinnangu.” 

Eilne koosolek polnud lehe trükkimineku ajaks veel lõppenud.

Saaremaa Valsi juhataja Eve Lääts põhjendas toetuse küsimist sellega, et seoses sotsiaalhoolekande seaduse muudatuste jõustumisega on hooldekodul käesoleva aasta 4. kvartalis ees tegevusloa taotlemine sotsiaalkindlustusametilt. Lääts viitas oma taotluses üldhooldusteenusele esitatud kvaliteedikriteeriumidele, mis peavad olema täidetud, et luba saada.

Plaanitud tulu saamata

“Loamenetlusprotsessi edukas läbimine eeldab hooldekodult rahalisi väljaminekuid, mis ei mahu olemasoleva eelarve piiridesse,” põhjendas Lääts. Ta lisas, et hooldekodu neljanda korruse avamise edasilükkumine “ei kergenda hooldekodu majanduslikku seisundit ega võimekust”.

Läätse sõnul on tegevusloa taotlemise eelduseks piisava määra kvalifikatsiooninõuetele vastava hoolduspersonali olemasolu. Hoolduspersonalist omab kehtivat hooldustöötaja haridust aga mõni üksik.

“Selleks, et kõikides osakondades oleks igas töövahetuses vähemalt üks kvalifitseeritud hooldustöötaja, peab hooldekodu koolitama ja taotlema hooldustöötaja kutse vähemalt viieteistkümnele abihooldajale,” kirjutas Lääts.

Lääts viitas ka tänavu veebruarist plaanitud intervallhooldusteenuse eest saamata jäänud tulule. Kuna kolmanda korruse “lühikeses tiivas” oli Euroopa Liidu projekti raames plaan osutada intervallhooldusteenust, hoidis hooldekodu nimetatud tiiva tube tühjana kaks kuud. Paraku polnud seal intervallhoolduse osutamine tehniliselt võimalik. Üks põhjus oli Läätse sõnul see, et nendesse tubadesse ei pääse ligi pesuraamiga ega esmaabiraamiga. Läätse arvestuse kohaselt jäi hooldekodul seetõttu saamata 11 568 eurot tulu.

Maja neljanda korruse kasutuselevõtust saadavad tulud olid aga tänavusse eelarvesse planeeritud 1. märtsist. “Avamine on viibinud hooldekodust mittesõltuvatel põhjustel,” kinnitas Lääts, kelle andmeil on eelarves seetõttu puudujääk kolme kuu – ehk märtsist maini – tulude osas, kokku 45 180 eurot.

“Laienemisest tulenevad ühekordsed kulud ja saamata jäänud tulu 56 748 eurot on hooldekodul tavapärase majandustegevusega võimatu katta,” kirjutas Lääts taotluses, lisades, et hooldusteenuse osutamise ja maja puhtuse kvaliteedis ei ole võimalik tingida.

Toonane Lääne-Saare vald ostis ligi 150-kohalise hotelli Saaremaa Valss 2015. aasta oktoobris, mil vallavanem oli Andres Tinno, 950 000 euro eest, plaanides kohandada see eakate hooldekoduks. Hotelli eakate hooldekoduks ehitamine ja sisustamine läks maksma alla 300 000 euro.

Tagasi üles