LUGEJA KÜSIB: Kas suvetöötajaid pole vaja põhjalikult välja õpetada?

FOTO: unsplash.com

Suvel on meie kohvikus tööd rohkem ning soovime võtta ajutiselt tööle mõne abitöölise kööki ja paar ettekandjat. Kuna nad teevad lihtsat tööd maksimaalselt paar kuud, kas siis nende töölevõtmiseks on lihtsamad reeglid? Kas neid ei pea nii põhjalikult juhendama ja välja õpetama?

Vastab Piret Kaljula, tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant:

Hoolimata töösuhte pikkusest peab tööandja uuele töötajale korraldama juhendamise ja väljaõppe. Vastasel juhul ei oska töötaja paraku tööd endale ja teistele ohutul viisil teha ning õnnetused on kerged juhtuma.

Ajutistele töötajatele tuleb sarnaselt teiste töötajatega korraldada esmalt juhendamine, st tutvustada tehtavate tööde ja kasutatavate töövahendite ohutusjuhendeid. Pärast juhendamist määrake kogenud töötaja, kes hakkab uut töötajat välja õpetama. Oluline on, et väljaõpetajaks määratud töötaja peaks ise ohutusreeglitest kinni ning tal oleks piisavalt aega ja kannatlikkust uut inimest õpetada.

Väljaõppe pikkus sõltub sellest, kui keeruline ja ohtlik on töö ning kas töötajal on samalaadse töö tegemisel kogemusi. Ehk iga kord tuleb eraldi hinnata, kui pikka väljaõpet töötaja vajab ja millal saab töötaja tööle lubada. Tööle lubatakse töötaja siis, kui tööandja on veendunud, et töötaja oskab ohutuid töövõtteid praktikas rakendada.

Registreerige nii juhendamise läbiviimine kui väljaõppe korraldamine kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Töötaja kinnitab juhendamise ja väljaõppe läbimist samal moel. Registreerimine on vajalik, et tööandja saaks pärast vajadusel tõestada, et ta on töötajale korraldanud nii juhendamise kui ka väljaõppe.

Tagasi üles