MUHU UUDISSED: Laupa lõunased lõllamised ja muud asjad kua

Irena Tarvis

FOTO: Erakogu

Terit.

Neljad pühad oo müödas ja kuolilapsed oo kua kuolist priiks suan. Nõnna et sui oo käe. Sui oo Muhu suare pial nii kipekiire ja iga vuastaga nähisse kiiremaks minevad. Neh, selle kolme kuuga oo taris ju nii palju raha oma kontu piale korjata, et talve jälle üle elatud suab. Ja mida änam oo nõuksi, kis ülemoalt siia suiks puhkama tulavad, seda muretum oo muhulase tali. 

Aga neh, selle kipe tüötegu kõrvast suab rahupärast randas köia ja meres lotsuta. Ja omad taememuad kua kordas oida. Vihma, seda andasse siis küll just niipaljukest, et ää ep unuks, mis asi ta üldse oo. Nõnna et kis tahab ikka kurki suaja, sie ep piase mitte vieväost iga õhta.

Ja tulisema rutt oo Muhus pial kua muuseumirahval. Neh, neid turista voorib ju änamaste köia ikka just suisel aal. Kisse talve sõnna ikka nii kangest kipub. Ja üle selle oo nendel suured kultuurikavad kua sial just ikka jälle sui. Minavest laupast akkasid oma kultuuriga pihta. Ei neh, nendel oo selle sui sial küll kole vägeva nimega rojekt iga laupa “Laupa lõunased lõllamised”. Mineva laupa köis Uijee kannelt mängmas ja neh laulmas kua. Ja tuleva laupa, siis neh, nüid viieteistmendal, siis piaks Ätses tantsi vihtuma. Enne juanibed tihasse pissike vahe ja kahekümne ühessandal, siis tantsivad Külasema Kodukootud ja Lõõtsmoorikud mängvad pillisid. Umbest kaheteistme paiku akatse pihta ja vuatama piaseb muuseumi piletiga. Neh siis kasud sihes, suab üksiti terve muuseumi üle uudista. Kõik uied näitused ja värgid koa ühe inna sihes.

Ja juu suab juanibegid moekasti maha pietud.

Juanibe laupa, kui oo sie võedupüha, siis neh suab sada vuastad Võnnu lahingust müöda. Ja selle pääva pietse Muhus muakaitsepääva. Sie pidada olema muakondas juba kahessateistmes kord, kui nõukest pääva pietse. Neh ja Liiva spordilatsis mudud. Kuskil mõjal niipalju laged ruumi ju põlekskid. Muhuse tullasse kellu ühest ja suab nähe mõukest tehnikad Eesti Vabariikis kasutatse oma mua ja rahva kaitseks. Ja kellu veerand kuiest jägatse Suure kirgu aidas võedutuld kua.

Aga sõnnamoale oo viel pooltesn nädalt. Nõnna et akake aga laanisid paika panema, et juanilaupa omal miskit muodi suaks vabaks tiha. Neh ja õhta suab ju Hellamoale leedutule jaare koa.

Olge siis munuksed!

Tagasi üles