MUHU UUDISSED: Pühad tulavad

Irena Tarvis

FOTO: Erakogu

Ikka terit.

Juanibe-ielne aeg kipub Muhus nii tiheks minema, et kui neid uudissime ja kuulutusi uurida, siis võtab silmde ies ühna kirjuks. Juu Jääb akkab tänasest pihta ja põrutab juanilaupa õhtani välja. Oo mitmed-setmed kontserdid jälle kui igavuasta oo oln, aga neh aeg oo pire varasem. Muedu oo ikka juuli alguses oln, aga seevuasta oo ju siis Talinas laulupidu kua.

Ja neh, juanilaupa oo Liival sie muakaitsepäe kua ju viel. Siis suab sada vuastad Võnnu lahingust müöda. Ja selle pääva pietsegid Muhus muakaitsepääva. Sie pidada olema muakondas juba kahessateistmes kord, kui nõukest pääva pietse. Neh ja Liiva spordilatsis mudud. Kuskil mõjal niipalju laged ruumi ju põlekskid. Muhuse tullasse kellu ühest ja suab nähe mõukest tehnikad Eesti vabariikis kasutatse oma mua ja rahva kaitseks. Ja kellu veerand kuiest jägatse Suure kirgu aidas võedutuld kua. Sur kange sündmus kuulukse olavad. Tulge aga puhas Liivale vahtima ja uudistama. Et ep piaks jälle pärast suure kahuvaluga ädaldama, et miks ma põle tuln. Või et kust ma tidasi, et nii vägev oo. Just nõnna alisesid kohe mitmed pärast seda, kui laulupeo tuli Kuivastu tulli.

Leedutulesid tihasse kua. Juu igalühel ikka omal tiada oo, et mõukse õhta kuskil külas tule jaare suab. Külarahvas ikka niipalju  äkist kokku suab, et üheteesele edasi ütelda ja neh, Veispukkis oo kua ühna mitmed külad kuulutan ja rahvast kokku aan. Muhu suur leedutuli oo Hellamual, pühabe, 23-nda õhta. Taidlejate rongikäik akkab külakeskuse juurest liikuma kellu poole ühessast. Esinejaid oo Muhust ja oo mõjalt kua. Esinevad Orisare NOH! ja Viirelind ja muhulaste Tokkroes ja segarühm ja Külasema Kodukootud ja Lõetsa Matsi Peeter ja... üö oo pitk, kisse tiab, kis viel kuskilt kadagapõesast välja ilmub ja rahva ette astub.

Tansimuusikad tieb ansambel Leggero. Kontserdi aegas kuulutatse välja kõege kenam muhukielne sõna. Neh, seda sii otsiti lehtes ja Veispukkis ja igaspuol. Nüid siis kuuleb ää. Mis sõna sõuke oo kua.

Põlast suab notialustest ja putkatest omale osta ja lastele oo mõned mängid kua varuks. Nõnna et ainumas asi oo nüid vanajumalaga kua kaupa tiha, et ikka ilma oleks ja vihm ää ep kohutaks.

Olge siis munuksed ja ärge pühade aegas väga palju jõlven tegusid tehke mitte!

Tagasi üles