MUHU UUDISSED: Kõege kenam muhukielne sõna

Irena Tarvis

FOTO: Erakogu

Terit neh. 

Nüid sie oo siis selgun ja Hellamoa leedutule all rahvale tiada koa antud. Kõege kenam muhukielne sõna mudud. Sai teist sii oolega valitsetud. Neh, et ÜRO oo välja kuulutan, et sievuasta oo Euroopa põliskielte vuasta. Ja muhulaste kut ühe uhkema ja kangema Euroopa rahva põliskiel oo ju muhu kiel.

Konkurss olli kange! Ühtekokku pakuti välja sada kahessakümmend sõna ja muud suuga sudimist, mis sünniksid sõukest kanged tiitlid suama kui kõege kenam muhukielne sõna. Pakkujaid olli ühtekokku sada kakskümmend viis emast ja isast inimest. Ja Sarabu Anu tegi oolega kanged statistikad, et mõukest sõna kuimitmel korral pakuti. Ja siis ta mudud rehkendas kõik kenaste kokku ja panni järjekorda. 

Kolmandama kohja piale tulli sõuke ühna igapäine sõna kut neh.Teese kohja sai üks õieti tarbline toidus, tuhlis, oma mitmes-setmes vormis: lihtsalt tuhlis ja tuhlisonk ja killatuhlid ja tuhlipudr ja uijjee! kisse neid kõiki jõvab siis rivise pannagid. Ja kõege kenam muhukielne sõna... seda olli pakutud kohe kokku viiskümmend neli korda ja sie sõna olli... munuke! Oo küll sur kena ja munuke sõna. Ja ole sa tuhandest tänatud Anu, et sa viisisid nõukse asjaga tohmida ja jännata. Ole ikka munuke!

Kohe selle sõna kuulutamise järgi sai kuulda seda Lõetsa Matsi Peetri tehtud Muhu laulu, mis inimestel igakordas vie silma tuob ja ihukarvad püsti aab. Ja ma kuulasi täpsest ää, et nie kolm sõna ollid selle laulu sihes kõik olemas. Ja mudud änam kut kindel, et mulkidel põle tõesõna ühtegid munukest ja roosit pätta liigub Muhus igas karjaarus rinki küll ja viel ja iga muhulane tahab ühekorra, kui sie päe oo käe, et ta jäänussed Muhu mulda suaksid maetud. Nõnna et sie laul tuleks ikka Muhu oma ümniks kuuluta kohe kindla piale!

Nüid oo siis juanid müödas ja muakaitsepäe ja võedutule jägamine kua. Ui sie olli kua uhke küll, mis sii reaki. Ja sõna oo kua välja valitud ja nüid katsub selle kena suiga tassakesti ietsi minna.

Laupa lõunast oo Muhu muuseumis jälle “Laupa lõunased lõllamised” ja sedakorda tantsivad Külasema Kodukootud ja Lõõtsmoorikud mängvad pilli kua. Et suab kõike – laulu, tantsi ja pillimängi. Puudust põle misestkid. Et olge siis aga laupa kahestteistmest Koguvas. Muedu jääte east-paramast ilma kua.

Neh, ja mis ma muud ikka oska lõpetuseks jälle ütelda kut, et olge aga ikka munuksed!

Tagasi üles