MUHU UUDISSED: Põle ool ega oobil vahet

Irena Tarvis

FOTO: Erakogu

Suur pidu oo nüid juba mõnedele otsapidi käe. Neh, tantsijad vihtuvad Talinas oma roovisid piale tiha. Meite suare ainumas pidukollektiiv, segakuor, silub viimseid voltisid siilikutele sisse ja ressib püksa. Piab ju ikka kenaste lilles olema ja okurootis, kui sial Talina linnas pidu aegas rinki jaluta. 

Kis kojo jäevad, siis vahtige ikka oolega televiisurid, me lehvitame sialt äkist isegid vastu. Ja paluge ikka pidu aaks vihma. Neh, Muhuse mudud, mitte Talina! Sõnna põleks vihma üldsegid taris! Siis ep suaks ju kodu õues midad tarblist tiha ja paljast vahiks televiisurist pidu. Ja pidulistel jälle oleks vähä kuivem olemine äkist.

Aga pärast pidu põle Muhus ikkagid ool ega oobil vahet mitte. Näiteks tuleva neljabe, üheteistmendal juulil, suab Koguva Tooma õue pial teaatrid nähe. Tornimäe näiteselts mängab tükki “Võõras mees majas”. Algus oo kellu seitsmest ja pileti innaks oo viis eurut. Ja tuleva pühabe, neljateistmenda juuli õhta kellu kümnest, kuuleb Liiva Suures kirkus õhtulaulu. Risto Joost laalab ja Saale Fischer ja Villu Vihermäe mängvad suri pienemate nimedega pillisid. 

Aga Annelil, meite kultuuriemal, oo viel üks tähtis palve teitele. Neh, nie juanipääva ja suure Talina piduga rallimine oo inimeste kääst niipalju aega ää võtn, et kõik põle masu pooleskid viel jõudn mõtelda, et kas naad sievuasta ikka kuskil kohvikud kua tegevad. Kohvikutepäe ise oo 28-ndal juulil ja Anneli uotab nüid kangest kuni esmasbeni, siis kahessanda juulini, kõiki ennasimi kirja andma. Kauemini ep sua änam aega anda kua, sest nie paprid oo kua taris ää rükkida, mise pial oo kõik kohvikud kenaste kirjas. Siis oo nendel, kis tahtvad ostma ja põlast võtma tulla, kõik kenaste silmde ies ja ep eksi ää mitte. 

Nõnna et andke aga Annelile tiada, et kuskohtas  ja mis oo kohviku nimi ja kelle käest suab asju täpsemaste uurida (mõni nimi ja televonni nummer) ja mis oo viel põnevad piale selle, et kohvet ja kuoki suab. Siis suab kõik kenaste kuardi piale kirja kua! Ja neh, kis nüid kohe mõtles, uot-uot ma tie, siis ole nüid nii munuke ja kirjuta nobesti annelitamm.muhu@gmail.com aadressi piale kiri ja pane kõik nie tarblised ja tähtsad asjad kirja, mis ma just ette lugesi.

Neh, et olge siis aga ikka munuksed!

Tagasi üles