LUGEJAKIRI: Turvajalanõud

Töötaja isikukaitsevahendid. Foto on illustratiivne

FOTO: freepik.com

Meie ettevõtte laotöölised peavad kasutama tugevdatud ninaga turvajalanõusid, sest käsikahvelkäruga tõstetakse raskeid asju, mis võivad jala peale kukkuda. Üks töötaja tõi meile perearsti tõendi, mille kohaselt ta ei saa kanda turvajalatseid ning kuna tal nüüd selline tõend on, käib tema tööl tossudega. Kas tööandja võib arsti otsusest lähtuda ja lubada töötajal tossudega tööl olla? Mis saab siis, kui ta jalga vigastab? Kas siis ei ole tegemist tööõnnetusega, sest töötaja ei tohi turvajalanõusid kanda?

Vastab Piret Kaljula, tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant:

Kui tööandja on riskianalüüsi tulemusel otsustanud, et tööd tehes tuleb kanda turvajalanõusid, siis peavad töötajad neid ka ilma eranditeta kandma, sest vastasel juhul võib töötaja viga saada.

Töötajal on kohustus kasutada talle väljastatud isikukaitsevahendit vastavalt kasutusjuhendile ja tööandja antud juhistele.

 Tööandja peab tagama, et töötaja kasutaks isikukaitsevahendit ohtliku töö algusest selle lõpetamiseni. Tööandja peab kontrollima (nt sisekontrolli käigus), et töötajad neile väljastatud isikukaitsevahendeid ka kasutavad. 

Tööandja ja töötaja ei saa mistahes põhjusel sõlmida kokkulepet seaduse täitmata jätmiseks.

Kui töötaja terviseseisund muutub ning ta toob perearstilt tõendi, et mingi osa tööst on tema tervisele vastunäidustatud, nt turvajalanõude kandmine, peab tööandja sellega arvestama. Näiteks paigutama töötaja tööle, kus turvajalanõude kasutamine ei ole kohustuslik. Kui aga töötaja terviseseisundile vastavat tööd ettevõttes pakkuda ei ole, siis tuleb paraku töötajaga töösuhe lõpetada, sest töötajale tema tervise eripära tõttu see töö enam ei sobi. 

Tööandjal on võimalik töösuhe üles öelda töölepingu seaduse § 88 lg 1 p 1 alusel. Nimetatud paragrahvi alusel saab töösuhte üles öelda, kui töötaja on viibinud neli kuud haiguslehel või tehtav töö on arsti poolt vastunäidustatud.

Tagasi üles