MUHU UUDISSED: Annaks Taevatuaet ikka kenad ilma

Irena Tarvis

FOTO: Erakogu

Kis teitest oo eluaegas arrastan nõuksi spordialasid kut oo malakavise ja kaikaüpe? Või suarepuuseibi eide? Põle ette tuln! 

Muhus oo nõuksi mehi ja naisi, kis nii vägevaid alasid juba masu kolmat korda kukkuvad tegema. Tuleva laupa, neh, kahekümne seitsmendal kuupääval. Oo teisigid alasid, kokku kümme tükki. Neh, Pallasmoa Tüi karjasmoal pietse äe kolmas karjamoa kümnevõistlus. Võistlejate kohjad oo masu juba ammuks kõik täis. Aga põle ullu. Uudista ikka suab. Ja moo tiada sie oo ikka lõppen Lepana alt merre juosmisega. Nõnna, et kis äkist tuleva laupa ennassid oo Lepanale peesitama aan, siis voadake vähäpärast vahest rinki kua. Et ep jäe teestele jalgu mitte. Aga kange poiss oo sie Tüi Koit küll, kõege oma kampaga seltsis. Nõuke asi paerst üldsegid välja mõtelda ja iga voastaga ikka vägevamaks kua viel tiha!

Ja laupa õhta, siis tuleb ennassid jälle Pallasmoalt tükkis Hellamoale aada. Sial oo lauluväljaku pial kange suvekontsert. Neh, ja jälle ma pia kiitma, et nuored inimesed oo Muhus kohe kangest tegusad ja ettevõtlikud. Sest sie kontserdiga tohmimine oo ju kua igavoasta ikka ühe nuorte pundi tiha oln. Sievuasta naad oo siia laulma vädan ülemoalt nõuksed vägevad tuntud-tiatud pundid kut oo Terminaator ja Tuberkuloited. Latsi piale akatse laskma kellu kuiest ja Tuberkuloited akkab esinema kellu seitsmest ja Terminaator kuskil kellu ühessa paiku. 

Piletime suab viel osta. Eelmüükis oo viistesn eurut tükk ja selle õhta Hellamoal kakskümmend. Kuni kolmeteistme vuastastel lastel oo viis eurut. Ja lapsed suavad oma piletiga niipalju batuudi pial olla kut naad tahtvad. Ja kui kontsert oo läbi, siis suab diskuta kua viel. 

Aga pühabe keskominguks piaks jälle kenasti rois ja rivis olema. Sest siis akkab Muhus kohvikute päe. Neid oo sievuasta masu seitsetesn tükki tiada ja änamaste igas Muhumoa nukkas ja keskel Liivat kua viel. Alguse aad oo igaspuol isesugused ja lõpetamise aad niisammati. Nõnna, et tarbline oleks omale sie papper kuskilt muretseda, mise pial nie kohvikud puhas kirjas oo. Uurige, Liiva puodis piaks olema ja turismipunktis kua. Ja mudud valla kodulehe pial.

Kindlaste levab igaüks omale parasa aa ja nõukse kohviku, kus oo midad, mis igaühe suuauguga kokku sünnib, sest nüidsel aal, kuulukse, oo inimesed akan irmpsast toeduga morsitlema. Aga kis tahab ikka kohvikume toeta, sie ep arva nõuksest morsitlemisest midad ja mekutab ää kõik, mis pakutse.

Neh, et siis ikka laupaks-pühabeks Taevatuaet kua muhulaseks akkaks ja kenad ilma annaks!

Olge munuksed!

Tagasi üles