Mailis Reps ja Madis Kallas eelmise aasta aprillis lepinguid allkirjastamas.

FOTO: Maanus Masing

Haridusminister Mailis Reps moodustas oma käskkirjaga Saaremaa gümnaasiumi nime kandva riigikooli, mis alustab tööd 1. septembril 2021. 

Järgmise sammuna peab ministeeriumi koolivõrgu osakond esitama haridus- ja teadusministrile kinnitamiseks Saaremaa gümnaasiumi põhimääruse eelnõu koos seletuskirjaga.