MUHU UUDISSED: Merega põle nalja

Irena Tarvis

FOTO: Erakogu

Moo ema oo vahest ikka reakin, kuidas taa vanaissa merele jähi. Sest soab nüid sügise sada voastad juba. Läin ühe teese külamehega seltsis ülemoale. Ollis sie suiliste palka või suilisi ennassid ää tuoma (seda oo kahte muodi kuulda oln), aga uppusid Raugi all ää. Puarimehe andis meri Muhuse välja, aga moo vanavanaisa viin tükkis kuskile Oapsalu kanti. Ja nõnna taa oogid tükkis Oapsaluse maetudkid. Neh, kisse sedaaegu siis surnuga kikerdes Muhuse oleks tuln. Pere olli vaene niigid.

Omast lapsest piast maa mäleta, et moo ristiisa ühe sõbraga seltsis ää uppus. Koa sügise. Masu nädalipäävad otsiti teisi taga, aga kätte soadi. Nuored mehed ollid mõlemad! Ja sest soab masu kolmkümmend voastad nüid varsi, kut üks koolivend, moost kaks jägu tagapuol köin, Kuivastus ää kadus ja masu kuu aega iljem meri andis taa välja. Ja nüid talve olli sie Veiko kadumine. Neh, ikkagid koa moo iidne mies, miks maa`s tunne. Eluilmal sai seltsis kuoris laulmaskid köidud. 

Sõuksi lugusid merele jäen inimestest oo reaki just igal põlisel Muhu perel ja kindlaste ikka änam kut üks. Änamasti annab meri ikka kadun mehed välja koa, aga mõni jäebkid merepõhja. Ühe nõukse juhuse maa mäleta oma eluaast koa. Meri oo vali. Mere vastu ep soa.

Aga et nõuke kontsert, kut mineva teisibe Kallaste randas olli, kus kõiki neid mälestati ja mieles pieti, kis oo merele jäen, voata nõuke võiks sii küll ühna igavoastaseks soaja. Lähäd ja kuulad sial meretuule käe kenad tassakest muusikad ja mõttes aad aga kadun ingedega juttu. Ja et raha korjati selle kampa jäuks, kis omast vabast aast ja tahtmisest neid ää kadun inimesi aitab üles otsi, sie oo juu vägagid tarbline. Oo ju irmuskena, kui nõukste abi eluaegas taris ep lähä, aga olga siis nendelgid abiks sie pisku, kellel nõuke õnnetus juhtun oo, et mõni iseoma oo ää kadun, olga siis mual või meres.

Maa tahtsi täna lihtsalt neid noorikuid tänada, kis selle kontserdiasjaga rallisid ja jändasid. Mingu nendel elus ikka kõik kenaste!

Ja kui juba tänamiseks läks, siis neid, kis pühabe kohvikume pidasid, neid tahaks koa kiita ja tänada! Ja neid laupase Hellamoa kontserdi korraldajaid mudud koa! Sina kallis aeg! Juu ikka tuleva voasta suab väljamaalt akata neid ansamblime siia tassima. Latt oo juba nii üles aetud.

Juu ma tuleva nädali kuuluta, mis sii jälle iespuol suama akkab. Sedakorda lihtsalt olli takkajärgi niipalju kenasid asju meenuta.

Olge munuksed!

Tagasi üles
Back