Vallavalitsus: Abajas on toimiv sadam

Abaja sadam. Fotol Martin Vaher ja Andre Lember.

FOTO: Maanus Masing/Saarte Hääl

Saaremaa vallavalitsus on seisukohal, et Kihelkonna Abaja lahe ääres on toimiv sadam, mille rekonstrueerimiseks ja ümbritseva ala korrastamiseks jõupingutusi jätkatakse.

Jüri Linde

FOTO: Saarte Hääl

“Saaremaa vallavalitsusel pole alust mitte lähtuda andmetest, mille kohaselt on tegemist toimiva sadamaga,” viitas abivallavanem Jüri Linde Saare maakonna kalanduspiirkonna arendusstrateegiale. 

Arengukava on 2015. aasta lõpul vastu võetud MTÜ Saarte Kalandus üldkoosoleku ja kinnitatud maaeluministri poolt. Selle järgi on Abaja uuendamist vajavate kalasadamate nimekirjas renoveerimist vajava sadamana, mille planeeritud kasutusaktiivsus saab olema suur tulenevalt soodsast asukohast.

171 kilo kala

Lisaks on strateegias toodud andmed sadama olemasolu ja kasutamise, sh lossimise kohta. 2016. aastal lossiti kaluri kalapüügiloaga Abajas 171 kg kala. Kõigest sellest lähtudes küsiski Saaremaa vald tänavu aprillis PRIA-lt 170 000 eurot projektile “Abaja sadama ümberehitamine multifunktsionaalseks väikesadamaks”.

Eelmisel nädalal kirjutasime Saarte Hääles, et PRIA vastas eitavalt, sest nii nadide lossimisandmete, maa-ameti kaardimaterjali kui kohapealse paikvaatluse järgi Abaja lahe ääres tegelikult mitte midagi sadamale viitavat ei ole. 

PRIA ei saa seejuures avalikustada, mida nad rahataotlusele äraütlevas kirjas põhjenduseks tõid. Küll aga vastas PRIA Saarte Hääle hüpoteetilisele küsimusele, kuidas võiks nimetada rahaküsimist olematu sadama rekonstrueerimiseks.  “Hüpoteetiliselt vastates võiks selliseks kuriteokoosseisuks olla tõesti soodustuskelmus,” ütles PRIA teabeosakonna juhtivspetsialist Eveliis Padar. Saaremaa vallavalitsus hüpoteetilisele teemaarendusele kommentaari lisada ei soovinud. 

Abivallavanem Jüri Linde vaid kordas varasemat vallavalitsuse seisukohta, et Abaja sadama ja ümberkaudse piirkonna arendamine on olnud ja on jätkuvalt kohaliku kogukonna soov, mille alusel endise Kihelkonna valla ajal erinevaid vastava eesmärgiga tegevusi algatati.

“Saaremaa vald näeb projekti keskse eesmärgina mitte niivõrd sadama ümberehitust, kuivõrd kompleksselt kogu ala korrastamist ja atraktiivsemaks muutmist. Töötame vallavalitsuse poolt edasi, sh koostöös MTÜ Saarte Kalandusega, leidmaks sobivaid rahastamismeetmeid vastavate plaanide elluviimiseks,” selgitas Linde Saarte Häälele.

Saaremaa vallavolikogu liige, rahanduskomisjoni juht, Kihelkonnalt pärit Jaanus Tamkivi ütles isikliku seisukohana, et sealses piirkonnas võiks arendada välja ühe korraliku sadama Papissaares ja Abajasse võiks rajada mõne paadi jaoks lautri. Alevikust vaid 3 kilomeetri kaugusel asuvas Papissaare sadamas korrastatakse lagunenud kai tagumine osa, mis jääb teenindama kohalikke merehuvilisi. Tööd on kavandatud 2020. aastasse ja olemas on ka rahastus. Saarte Liinidel on kavas kogu sadama kinnistu korrastada lähemate aastate jooksul.

Jõud võiks koondada

Jaanus Tamkivi möönis, et kuna töötab riigisadamate haldusega tegelevas Saarte Liinides, mis hakkab peagi Papissaare sadamat põhjalikult renoveerima, võiks tema sõnavõttu käsitleda kallutatuna.

“Aga see on minu isiklik mõte, et kui vallal on vahendeid sinna panna, võiks jõude koondada. Koostöös võiks sinna teha väga toreda väikelaevasadama,” märkis Tamkivi. Ta lisas, et ümbruskonnas on tegelikult sadamaid veel, nimetades lisaks Papissaarele Jaagarahu ja Kiirassaare sadamat, mis ei leia just ülearu suur kasutust. “Et Abaja lahe põhja teha maapealne puhkeala, kus lapsed ja noored pered saaksid käia, on õige, aga vees piisaks täiesti paadilautrist,” märkis Tamkivi. “Selleks, et vaba aega veeta, ei ole ju vaja ehitada sadamat.” 

Vallavolikogu rahanduskomisjoni esimehena osutas Tamkivi, et oma jõududega vald Abaja piirkonna väljaehitamisega mäele ei jõua.

“Kui kuskilt mingeid toetusi ei tule, siis et vald võtaks selle oma õlgade peale, ma ei usu. Investeeringute raha on neljaks aastaks praktiliselt kuni punniauguni täis. Ja umbes kaks korda nii palju oleks veel vaja,” selgitas Tamkivi. 

Registrikande müsteerium

Üks põhjusi, mille tõttu PRIA vastas vallavalitsuse rahataotlusele eitavalt, oli Abaja sadama ootamatu kadumine sadamaregistrist. Vallavalitsus ei osanud eelmisel nädalal selle kohta kosta muud, et veeteede amet palus kanne mitteavalikuks muuta ja vallaametnik oli nõus vastava palve edastama. Väidetavalt oli põhjuseks registriandmete korrastamine.  

Seejuures on jätkuvalt suur küsimärk, miks ametnik sellise palve oli nõus veeteede ametile saatma, sest just äsja oli saadetud PRIAle Abaja sadama rahastamise taotlus ja registrikanne oli oluline aspekt taotluse üle otsustamisel. 

Vallavalitsusest kinnitati Saarte Häälele, et 8. mail sai vallavalitsus veeteede ametilt kirja, kus juhendati, mida registrikande mitteavalikuks tegemiseks on vaja ette võtta. 

“Palun peatage elektroonilises sadamaregistris Abaja sadama avalik kasutus, kuna sadama ehitamise rahastamine on mitmetel põhjustel teadmata ajaks edasi lükkunud. Saaremaa vald teavitab VTA Sadamaregistrit koheselt, kui on toimunud muudatused Abaja sadama ehitamisel,” kirjutas seejärel VTA-le vallavalitsuses vastava valdkonnaga tegelev spetsialist Tormis Lepik.

VTA vanemregistriinspektor Ann Taveter tänas ja lisas: “Abaja sadama saab avalikuks sadamaks märkida kohe peale seda kui avaldate selleks soovi.”

Tagasi üles