MUHU UUDISSED: Tuline kiire

Irena Tarvis

FOTO: Erakogu

Ikka terit neh. 

Ma ju lubasi mineva nädali, et ma nüid kuuluta, mis jälle tulemas oo. Laupa ja pühabe oo jälle kiire. Iseäranis mudud laupa, karusekuu kümnendamal pääval. Sest siis kukutse juosma. Neh, Muhu juoks tuleb jälle. Juba oo tähelikumad avastan, et oo tükkis nädalipäävad varatsemini, kut ennemalt oo oln. Neh, voata sedaaegu kut igavoasta Muhus juostasse, köib muist välemate jalgadega inimesi tükkis Rakveres juosmas ja oo ju ännatumalt suur kahu, et nie ep sua kahtes kohtas korraga olla mitte. Sellepärast saigid Muhu juosmine natukse varasemaks tuodud. 

Algus ja lõpetamine oo mõlematel juosudel Liiva spordiväljaku pial. Pitkem juos akkab pihta kellu ühestteistmest ja lühem kakskümmend minutid iljem. Ja pissiksed lapsed juosvad kellu veerand kahest. Valla kodulehe pial oo kõik kord kenaste kirjas ja koa kodulehe pial või siis turismipunktis. Kodulehe pial oo sie koa kõik kenasti kirjas, et kelle kääst kui palju raha tahetse ja kis suavad tuimuidu.  Neh, et siis ikka kenasid nobesid jalgu kõikidele!

Ja pühabe, siis oo ükstesn. Ja siis oo nuoeremal rahval Liiva linnas palju toemetamist. Neh, sest siis pietse Muhu teist nuordevestivaali. Esimene olli mineva voasta umbest sedasammat aegu. Et mis sievoasta koa tihasse? Mobiiliga õpetatse kenasid pilta tegema. Ja joogat tihasse. Ja kis tahab oma kätega midad valmis meisterda, siis suab sauest tassisid ja uanasid tiha. Ja akrubaatikad suab tiha. Neh, nie oo siis nie tulisema muodsad tüötuad, midast nüid kangest pietse ikka igaspuol.

Ja jälle selgitatse välja, et kis oo vägevam võrkpallimängija, kas vallavõim või nuorte volikogu. Ja pissike kohvik oo koa. Ja auindasid jägatse. Nendele, kis omaluomingu konkursile omasid laulusid ja vilmisid suatsid. Ja kellu seitsmest oo kontsert koa. Ja õhta kõege tähtsam esineja oo sedakorda Pluuto. Neh, nuoremad inimesed tiadvad täpsest ää, kisse oo.

Vestivaal akkab pihta kellu poolest kahest. Siis suab akata ennassid tüötubatesse kirja panema. Ja kahest akkavad nie tüötuad siis pihta. Poolest viiest oo sie kohvik ja tunni jägu iljem mängetse võrkpalli. Poole seitsmest antasse auinnad kätte ja seitsmest akkab kontsert, mis kestab masu kaks tundi.

Ah neh ja terve pääva läbi suab burgerime koa osta. Neh neid Liiva bentsuka omasid. Nie oo nuordele juba ammuks tutvad.

Olge siis ikka munuksed!

Tagasi üles
Back