MUHU UUDISSED: Külasema rahvas suab varsi jälle kokku

Irena Tarvis

FOTO: Erakogu

Põle änam kolme nädalt jäen ja kuolivuasta akkab aga pihta jälle. Mis sii ütelda. Sui oo oln nii pala ja nii kena, et kui mõni laps põle oma paletele kenad päevitan korda üle suan, siis ta põle lihtsalt ise viisin tua uksest välja minna. 

Ega maoli mere eares põle tariskid kossuta oln. Aitas paljast sellest, et võta jalad selga ja mine korraks õue piale. Ega siis põle änam täidin tuppa kohe tulla kua mitte. Aga neh, sui kestsab viel ja ehkkid nuordevestivaal ää pieti, siis tegemist oo massakatel küll ja viel. Tuleva laupa, seitsmeteistmendal, suab isadega seltsis seiklusparki minna.

Sõnna võib mudud üksi kua minna ja võib muul aal kua, aga kui laupa isa seltsi võtta, siis isad suavad kodima minna paljast puole raha iest. Ja neh, lastele jäeb miele kut üks uhke asi, iseäranis poistele, et sai ikka isaga seltsis köidud!

Sii vuastad viis tagasi olli umbest nõuke sui, et masu iga nädalivahetuse sihes olli ühtes Muhu külas jälle kokkutulek. Tia juu neid ikka ühekorraga liiga paljuks läks, et änam põlegid väga kuulda nõukstest kokkusuamistest. Mõni üksik paljast oo oln sie sui. Soonda mool tuleb küll miele, et olli.

Aga kahekümne neljandamal augustikuu pääval oo külakokkutulek jälle Külasemas. Sievuasta suab 450 vuastad Külasema küla esmamainimisest Maasi ordu dokumentide sihes. Ja sada vuastad sest aast, kut küla kuolimaja kindi pandi. Nõnna et üks kena ümmargune vuasta. Ja nüid oodetse siis kahekümne neljandal kõiki, kis sial külas elavad või kunagid elan oo või oo juurikaidpidi või sõpru kaudu miskitmuodi Külasemaga siotud, et suaks korra kokku.

Kogunemine oo kellu kahestteistmest Külasema külakoja juures. Sial suab ennasid kirja panna ja iga täiskasun inimese kääst küsitse viis eurut kua. Ja neh, et mis siis suama akkab? Sõnavõttusid oo ja tantsu ja laulu ja Põitse Nõmme Eda piab suure ja vägeva ettekande.

Ja kellu kolmest, vuata siis oo küll üks isevärki ettevõtmine. Siis korjatse rahvas küla otsas kivi juures kokku ja sialt suab alguse Külasema kett. Inimestest tihasse kett läbi terve küla. Neh, mõte oo tuln sialt, et kolmkümmend vuastad suab sest müöda, kut inimesed sedaviisi Balti ketti tegid. Läbi kolme Balti riigi! Ikka oskab sie Külasema vägevate mõtetega rahvast üllata!

Nõnna et minge nüid kalendri juure ja tõmmake omale kahekümne neljanda kupääva piale suur rist!

Olge munuksed!

Tagasi üles
Back