Kuidas praamiliiklus T.Õ.L.L.-ule saatuslikuks sai

Teemapargi müütiliste kangelaste kontseptsioon ei erine Kuressaares arendatavast Thule kojast ning on muus osas sarnane Vudila mängumaale ja Vembu-Tembumaale, mille aastane külastatavus jääb kordi alla Suure Tõllu projektis kavandatule.

FOTO: Maanus Masing/Saarte Hääl

Sel nädalal lõppes aastaid kestnud vaidlus Kuressaare lähistele Upale Suure Tõllu teemaparki rajada soovinud ettevõtte Novabeta ja selle rahastamisest keeldunud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) vahel. Avaldame siinkohal kokkuvõtted mõlema poole seisukohtadest.

Selgub, et ühe arvestatava argumendina punktide andmisel sai saarlaste projektile saatuslikuks tõsiasi, et asume saarel ja siia pääseb üle väina parvlaevaga sõites, mõnikord tuleb koguni laeva oodates järjekorras seista.

EAS ütleb, et see on miinus, Suure Tõllu arendajad vastupidi väidavad, et laevasõit on üks Saaremaa tõmbefaktoritest. Ilmselt on tõde kusagil vahepeal.

Ettevõtluse Arendamise SA esindaja Sven Pääsukene:

Atraktsioon on täiendav argument Eestisse reisimiseks, kuid ei ole peamine või iseseisev reisipõhjus. Projekt on iseseisev argument Eestisse reisimisel ainult Läti turul, kuid Vene ja Soome turgude jaoks mitte.

Tegevused sisustavad ilusa suveilmaga ja kõrghooajal külastaja aega küll kauem kui neli tundi, kuid madalhooajal on atraktsiooni avatuna hoidmine kahjumlik. Seega on võimalik, et pärast mõningast tegutsemist muutuvad teenused madalhooajal ettetellitavaiks või on atraktsioon sootuks suletud.

Teemapargi müütiliste kangelaste kontseptsioon ei erine Kuressaares arendatavast Thule kojast ning on muus osas sarnane Vudila mängumaale ja Vembu-Tembumaale, mille aastane külastatavus jääb kordi alla Suure Tõllu projektis kavandatule. Kavandatud külastajate arvud on üle prognoositud.

Kõrghooaja üksikpileti hinna kõrval ei ole arvesse võetud Saaremaa külastamise üldist kulukust, praamijärjekordade pikkust ja selle mõju külastuselamuse kvaliteedile.

Oluline ei ole eraldiseisvalt mitte Saaremaa, vaid Eesti turismihooaja pikendamine.”

Projekt on põhjalikult läbi mõeldud, tegevused ja eelarve on omavahel kooskõlas. Investeeringu mõju on positiivne nii ettevõtjale endale kui ka Saaremaale laiemalt, kuid oluline ei ole eraldiseisvalt mitte Saaremaa, vaid Eesti turismihooaja pikendamine.

Pikaajalises plaanis jäävad külastajate arvud väiksemaks, kuna tegemist on atraktsiooniga, mis on täies mahus avatud ainult kõrghooajal. Madal- ja kõrghooaja teenused ei ole oma olemuselt võrdsed ning madalhooajal avatud atraktsioonide arv (44 atraktsiooni 55-st) ei oma suurt kaalu, kuna need teenused ei eristu märkimisväärselt teistest Eestis pakutavatest teenustest. Kuna atraktsioon ei paku samaväärset huvi aastaringselt, mõjutab see ka turistide reisiotsuseid.

Analüüsitud ei ole riske, mis seostuvad konkureerivate samalaadsete atraktsioonide uuendustega kliendile lähemal (Vudila ja Vembu-Tembumaa) või uute sarnase kontseptsiooniga atraktsioonide turule lisandumisega. Samuti ei ole arvestatud praamiliikluse kõrvalmõjusid.

Kuigi praamisõit võib olla omaette elamus, pikendab see teekonna pikkust, kurnab turisti ja põhjustab ajakulu. Spekulatiivne on väide, et välisturisti reisiotsust ei mõjuta lisakulu praamireisi eest. See on kindlasti täiendav aja- ja rahakulu.

Projekti kulukuse hindamisel on võrreldud Saaremaale loodavat atraktsiooni Mandri-Eestis asuvate atraktsioonidega ning arvestatud on loodava atraktsiooni piletile tõenäoliselt lisanduvat praami- ja majutuskulu. Konkurentidest on Vudila lähemal Läti/Vene turule ja Tartu/Lõuna-Eesti piirkonnale ning Vembu-Tembumaa on lähemal Vene/Soome ja Tallinna/Harjumaa piirkonnale.

NovaBeta OÜ esindaja vandeadvokaat Kristo Kallas:

Kuressaare kesklinnas asuv Thule koda ja planeeritav vägilaste park T.Õ.L.L. täiendavad teineteist ja kõrghooaja üksikpileti hind 17 eurot ei ole põhjendamatult kallis.

Arendatav pereturismi atraktsioon on lastega peredele põhjus Eestisse reisimiseks ja see, kas tegemist on iseseisva või täiendava põhjusega, on eraldi hinnatav asjaolu.

Pakutavad tegevused sisustavad külastaja aega kauem kui neli tundi, tegevusi pakutakse pere liikmetele kõikidest vanuserühmadest ning ette on nähtud võimalused meelelahutuseks, teadmiste täiendamiseks ja temaatilisteks üritusteks.

Väliskülastajate arvu teise aasta prognoos on 30 000 inimest ja EAS-i kahtlused prognoosi pikaajalisema täitumise küsitavusest on meelevaldsed ja põhjendamatud. Kuna külastatavust ei ole võimalik aastateks täpselt ette prognoosida, siis ei ole võimalik pidada prognoose valeks ja realiseerimatuks.

Praamisõit on üks Saaremaale sõidu tõmbefaktoritest.”

Väär on üldistus, et konkurendid Vudila ja Vembu-Tembumaa on kliendile lähemal ja praamiliiklus avaldab negatiivset kõrvalmõju.

Praamisõitu ei saa pidada negatiivseks asjaoluks, sest sellega kaasnev n-ö sundpeatus on vahelduseks ja aitab (lastel) kurnavast sõidust hetkeks taastuda. Praamisõit on üks Saaremaale sõidu tõmbefaktoritest.

Saaremaa külastatavuse kõrghooaja pikendamine kahelt kuult neljale kuule on märgatav mõju.

Tagasi üles