MUHU UUDISSED: Pidujuttu ja muud kua

Irena Tarvis

FOTO: Erakogu

Ikka terit. Ma nüid sissejuhatuseks kohe korruta üle ühe minevanädalise pitka jutu. Et ikka easte mieles seesaks, et laupa, kahekümne neljandal, oo Külasema küla kokkutulek.

Sievuasta suab 450 vuastad Külasema küla esmamainimisest Maasi ordu dokumentide sihes. Ja sada vuastad sest aast, kut küla kuolimaja kindi pandi. Nõnna et üks kena ümmargune vuasta. Ja nüid oodetse siis kahekümne neljandal kõiki, kis sial külas elavad või kunagid elan oo või oo juurikaidpidi või sõpru kaudu miskit-

muodi Külasemaga siotud, et suaks korra kokku. Kogunemine oo kellu kahestteistmest Külasema külakoja juures. Sial suab ennasid kirja panna ja iga täiskasun inimese kääst küsitse viis eurut kua. Ja neh, et mis siis suama akkab? Sõnavõttusid oo ja tantsu ja laulu ja Põitse Nõmme Eda piab suure ja vägeva ettekande.

Ja kellu kolmest, vuata siis oo küll üks isevärki ettevõtmine. Siis korjatse rahvas küla otsas kivi juures kokku. Meenutatse ielmisi põlvkondasid, kis oo, andku ingamist, Pietruse juure kolin. Ja poole nelja paiku moodustatse pidulistest Külasema kett. Inimestest tihasse kett läbi terve küla. Neh, mõte oo tuln sialt, et kolmkümmend vuastad suab sest müöda, kut inimesed sedaviisi Balti ketti tegid.

Ja sellesamma õhta, laupa, kahekümne neljanda augusti õhta, oo Liival Aki kõrtsis jälle suve lõpupidu. Nõuksi oo sii juba ühna poaer vuastad pietud. Pilet oo viis eurut ja pidu oo täiskasun inimestele. Neh, et siis kahessateistmest vuastast alates.

Aga nüid üks vähä asisem jutt kua pidude jätkuks. Tiadupärast oo siadusetäht nõuke, et tuleva vuasta alguseks piaksid kõik elud-maad olema kirjas ehitisregistris. Kellel viel põle ja kis tahab ikka omad asjad okurooti aada, siis riede, kahekümne kolmanda augusti õhta kellu kuiest jägab valla ehitusspetsialist Toomas Oll Hellamoa külakeskuses tarka nõu, mis nüid viel nobesti ää tiha tuleb puhas. Võib minna julgeste kuulama ja uurima ja küsima ja pärima.

Muuseumist oo kuulda, et nendel oo ooaa lõpuni, siis viieteistmenda septembrini viel kaks näitust ülal. Üks oo sest, mis selle "Eput päe" aegas tehtud sai ja teene oo kunstitallis sie näitusmüik "MUHUNE", mis oo Muhu kunstnikkude tüödest kokku pantud ja mis oo juba kahessandat suid järjest sial.

Ja Hellamoa külakeskuses oo ikka viel ülal kuni augustikuu lõpuni laulu- ja tansipidude näitus "Akkame aga ehtima".

Sõuksed luod ja laulud ollid sedakorda. Olge siis munuksed!

Tagasi üles