Saaremaa muuseum tahab lossihoovi pinkidest lahti saada
Tulevikus võiks laululava kasutada amfiteatrina

KATKI: Lossihoovi pingid on muuseumi juhi Rita Valge sõnul oma elu ära elanud ja ehk oleks parem need ajalukku saata.

FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Saaremaa muuseum on väsinud laululava ees olevate amortiseerunud pinkide remontimisest ja pakub välja, et seal võiks olla hoopiski tühi plats ja teisaldatavad istmed.

"See aeg, mis meil kulub pinkide hooldamisele ja remontimisele, on meie jaoks kulu," ütles Saarte Häälele Saaremaa muuseumi juht Rita Valge, põhjendamaks, miks nad soovivad lossihoovis olevate ligi 30-aastaste pinkide äraviimist.

Ligikaudu 200 puust pinki on paigaldatud betoonist jalgadele ja nende pealisosad lagunevad pidevalt, mis muudab pingid ka ohtlikuks. Ette on tulnud juhtumeid, kus vandaalid ei suuda ennast tagasi ei hoida.

Kuna muuseum remondib pinke käepäraste vahenditega, on pingid erineva pikkusega ega moodusta enam sarnaseid gruppe.

Reaalselt on pingid Rita Valge sõnul kasutuses ehk neljal-viiel päeval aastast, kui laululaval toimub mõni suurem kontsert või etendus. "Pingid risustavad lossihoovi esteetiliselt," rõhutas Valge.

Muuseumijuhi sõnul võiks pinkide asemel olla lihtsalt muruplats ja teisaldatavad istmed. Neid saaks kasutada vastavalt vajadusele ja ka sellisel hulgal, kui vaja. Üritusi, kus kõik pingid täis on, tuleb lossihoovis ette väga harva. Lagedat muruplatsi saaks aga kasutada ka muudeks üritusteks. 

"Laadaplatsiks oleks see väga sobiv," tõi Valge näite. Kevadeti lossihoovis peetav Lions-klubi laat on seda ka tõestanud isegi tingimustes, kus osa müüjaid ongi pingiridade vahel ja kaup laotatud pinkide peale.

Rita Valge lisas, et mobiilsete pinkide korral võiks laululava kasutada ka amfiteatrina. Siis saaks pingid paigutada laululavale ja etendus toimuda lavaesisel platsil. Suuremaid kontserte oleks tema sõnul võimalik korraldada näiteks lossi kõrval oleval ooperiplatsil, kus publik saab vajadusel näiteks vallidel istuda. Muuseumijuht selgitas, et praeguste laululava kontsertide puhul tekib ka akustikaprobleem, kuna heli peegeldub istujate taga olevalt lossiseinalt tagasi ja läheb laiali, nii et seda kuuleb ka Põduste jõe või Sepamaa lahe ääres.

Jutuks olnud mobiilsed pingid on Rita Valge sõnul kasutuses nii mõneski Eesti muuseumis, kus samamoodi üritusi korraldatakse. Pinkide teisaldamisega Valge sõnutsi probleeme tekkida ei tohiks.

Muuseumi juht tunnistas, et Saaremaa vallavalitsusele saadetud taotlus on jutuks olnud juba pikemat aega. Nüüd oodatakse, mida vald kui omanik vastab ja mis saab edasi. Enne kui on kindel, et uus lahendus on sobilik ja raha selle elluviimiseks olemas, keegi olemasolevaid pinke lammutama ei hakka.

Vallavalitsusest öeldi, et info on nende jaoks värske ning hetkel hinnangut veel ei anta.

Tagasi üles