MUHU UUDISSED: Mis siis viinakuus ootamas oo

Irena Tarvis

FOTO: Erakogu

Ikka terit neh. Mihklipäe oo siis nüid juba müödas. Taevatuaet laskis kua mihklilaada kenaste laupa laada ää pidada, enne kut taevaluugid lahti lõi. Neh, olli taemekaupa ja riidekaupa ja inimeste omatehtud asju ja puhas. 

Kalju Meelis olli kut üks liikuv raadiureklaam. Paljast kuulutas, et kis kuskil miskid müib. Ma`gid leidsi selletaudi omale mõned õunbud kojo. Sest neh, esimese valuga lüöb ikka silmde ies kirjuks.

Ja neh, aitüma ikka tantsijatele ja pillimiestele kua. Kole lõbus olli!

Neh, ja mudud muhulane oo nii oolas ja tärmiinis, et mihklibeks oo viljad ja tuhlid salves, et talve alla põle midad jäemas mitte. Ja nüid võib pissitassa tubasemaks jäeda küll. Ehkkid, neh, õues oo ilmad ikka viel kenad ja sojad. Ja puud oo paergus nii uhked kirjud kut muhu naesed oma siilikutega.

Neh, et mis siis viinakuus ootamas oo kua? Koostas elu köib! Just talve otsa. Tuleva nädali lõppus, kaheteistmendal oo sial jälle pissike kontsert tulemas. Laalab üks kena ülemua noorik, Mari Jürjens. Ja küökis kamandab selle õhta masu Muhu väimies. Pegasuse resturaani piakoka Karl-Silver Pärisma.

Et jälle kuuleb kenad laulu ja suab kena suure kõhutääve kua. Laudasid suab ikka jälle kindi panna, kui Liinule elista 56 939 589 või kirjuta liinu@koost.ee. Ja raha küsitse kolmkümmend viis eurut. Aga neh, selle iest suab kolm söömat kua ja kontserdi üle selle viel. Ja alguse aaks oo õhta kellu seitsmest.

Hellamoa külakeskuses suab näitust vuadata. Sellest rokapäävast suadik oo sial vuatamiseks väljas kenad küögipõlled ja pisike muhu kiele küögisõnaroamat. Ja nõuke väljapanek kua viel, et mõuksed rahvustoedud oo kuskil roamatute sihes. Ei puru vägev asi oo. Ja Liival suab seda kanged roosiaida nüid vahtimas köia. Neh, mis sial kül sügise nähe oo. Lilsid ju õitsemas põle. Aga sie ehitus oo ise uhke küll. Nie külanimedega pingid ja kadaga võred. Ja mis sii ütelda – üks ännatu koht oo nüid kenaste kordas. Ja sui, kui nie ruosid sial puhas õitsvad ja taemed oma pienemad aisu aavad. Ei sie võib ikka ühna kena vuadata ja nuusuta olla küll.

Vat sõuksed luod ja laulud.

Olge siis munuksed!

Tagasi üles