Abivallavanem Jaan Leivategija: Peame esitama nõude projekteerija vastu

Abivallavanem Jaan Leivategija andmeil on maanteeamet hakanud otsima ettevõtteid, kes liini üle võtaks.

FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Abivallavanem Jaan Leivategija ütles eile Saaremaa vallavolikogu istungil, et vallavalitsus esitab rahalise nõude keskväljaku projekteerinud OÜ Projekt Kuubis vastu.

Vallavalitsuse tellimusel valminud eksperthinnangu valguses on tegu projekteerimisveaga ja kõigile on ka oma silmaga näha, et see lahendus ei tööta. See tähendab, et peame esitama nõude projekteerija vastu. Olen juba eelnevalt asunud läbirääkimistesse Maria Mägi Advokaadibürooga.

Kahju ulatus on teadmata

Täna saame teha projekteerijale teate, et tuleme nõudega, kuid meil ei ole veel rahanumbreid öelda, mis on tekkinud kahju maksumus ja millised võivad olla võimalikud nõuded, mis valla vastu tulevad.

Oleme üritanud projekteerijaga suhelda, ei ole aga ühtegi mõistlikku vastust saanud. Projekteerija ütleb, et on koostanud projekti lähtuvalt tellijalt saadud lähteandmetest ja ekspert on lähtunud teistsugustest andmetest. Eksperdi kinnitus on, et mõlemad on lähtunud samadest andmetest ja dokumentidest.

Ekspertiisi kohaselt ei ole kavandatud ja väljaehitatud sademevee kanalisatsioonirajatiste maht ja läbilaskevõime piisavad vastu võtma valingvihmade vee hulka. Sademeveesüsteemi kavandamisel ei ole arvesse võetud olemasoleva süsteemi läbilaskevõimet, planeeritud maapinna kõrgusmärke.

Kontrollarvutustest saab järeldada, et arvutuste aluseks võetud vihma intensiivsus on umbes kaks korda väiksem kui standardis EVS 848 toodud kõikide nõuete järgi arvestada tuleks. Ehk projekteerija on võtnud aluseks standardi kõige lahjema versiooni, mis räägib tegelikult pigem äärelinnast ja aedlinnast, mitte aga linnaväljakutest ja platsidest.

Valingvihmadega, kui ka linna sademevee kanalisatsioonivõrk on täitunud ja surve all, ei voola ühiskanalisatsiooni midagi. Pigem tekib oht, et toimuvad lokaalsed uputused, tagasi- ehk väljavool.

Projekteeritud sademevee äravoolupunktid keskväljaku piirkonnas ei arvesta planeeritud alade vertikaalplaneeringut, sademevee voolamise suunda ja hulka, vesi voolab paigaldatud rennidest üle. Restkaevusid on kõva kattega ala kohta liiga vähe ja need ei tööta efektiivselt. 

Vertikaaliga on vesi suunatud otse Vaekoja pubi esisesse süvendisse. Restid ja rennid, mis peaksid mööda väljakut liikuva vee vastu võtma, on aladimensioneeritud ja teiseks on hinnang, et kallakul olev rest ei saagi vett vastu võtta. Vesi tahes-tahtmata läheb sealt üle. 

Mida peale hakata?

Üks variant on hakata oluliselt ümber ehitama. Mu isiklik arvamus on, et kõige kiirema lahenduse annab see, kui minna natukene arhitektuuri kallale ja lahendada vaekoja esine teistmoodi. Sisuliselt taastada müür, mis seal varem oli, ja tekitada täiendavad trepiastmed. Vesi ei sõida nendest üle, vaid jääb tõkke taha pidama. 

Vesi liigub siis mööda väljaku- ja tänavakaldeid minema Chameleoni ette ja sealt edasi, kus on juba korralikud restid.

Tagasi üles