Alkoholi müük 24/7 ei saa olla ettevõtja ootus ega tarbija õigus

Kalle Laanet.

FOTO: Maanus Masing/Saarte Hääl

Kiidan nelja ettevõtte esindajat tähelepanu juhtimise eest, kuna Saarlase valimisliidu eelnõu puhul on tõesti tegemist õigustehnilise puudujäägiga õigusakti ettevalmistamisel ehk eelnõu oleks pidanud olema määruse, mitte otsuse projektina. Olen ka sellega nõus, et eelnõu õiguspärase ettevalmistamise eest vastutavad valla juristid.

Eesti põhiseadus ütleb, et kohaliku omavalitsuse aluseks on idee kogukonnast, kelle ülesandeks on lahendada selle kogukonna probleeme ja korraldada kohalike huvides (vajadusel ka vastuolus keskvõimuga) kogukonna elu.

Kohaliku omavalitsuse eesmärk ja põhisisu on kohaliku elu küsimuste iseseisev otsustamine kohaliku kogukonna poolt ja selle määrab põhiseaduse paragrahvi 154 lõige 1. Saaremaa volikogu plaanib arutada võimalikku piirangu, mille sisu on alkoholimüügi keeld lõbustusasutustes teatud öisel ajal. Selle aluseks on korrakaitseseadus ja alkoholiseadus ning tegemist ei ole põhiseadusvastase aruteluga.

Kohaliku omavalitsuse üheks garantiiks on enesekorralduse garantii, mille sisuks on otsustus- ja valikudiskretsioon kohaliku elu küsimuste lahendamisel ehk võimaliku alkoholipiirangu kehtestamine Saaremaa valla territooriumil seaduste alusel on põhiseaduspärane.

Millist ühiskondlikku hüve peaks võimalik piirang juhul, kui see kehtestatakse, kaitsma? Kuressaare on tervise- ja spordipealinn, Saaremaa Eesti turismipärl. Soovime, et meie elanike ja külaliste tervis oleks korras, nad ei oleks alkoholist tingitud sotsiaalsete ja tervisekahjude mõjusfääris. Rääkimata turvalisusest.

Seda peamegi volikogus arutama ja vastu võtma otsuse, mis meie eesmärkidest tulenevalt on parim ehk mida toetab enamus volikogu liikmetest. Oluline on meelde tuletada, et tegemist ei ole ettepanekuga sulgeda lõbustusasutused, vaid teatud ajahetkel piirata alkoholimüüki lõbustusasutustes. Argument, et piiratakse ebaproportsionaalselt ettevõtlusvabadust, ei ole vettpidav, sest alkoholimüük 24 tundi Saaremaal ei saa olla ettevõtja õigustatud ootus ega tarbija põhiseaduslik õigus.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles