MUHU UUDISSED: Veart mies sai veart tiitli

Irena Tarvis

FOTO: Erakogu

Mardilaupa omingu olli terve Muhu suar kihevil. Neh, lehest sai tarkust, et meite vallavanam olli suan Suare maakonna vuasta isaks. Olga just mis tahes, aga sedakorda läks nõuke tiitel küll ühe väga tarblise isase inimese kätte.

Vuata ega sie vallavanama tüö põle naljategu mitte. Et istu omingu ühessast lava taha ja passi piale, et millal se kellu viis suab, et oleks paras aeg kojo minna. Ja siis aidaa, tüö nurka! 

Sõukest ammetid piab inimene ikka kakskümmend neli tund iga päe. 

Ma mäleta easte seda aega, kut Uie-Toomu Raidot üleüldse nuiama akati, et ta oleks nõus vallavanamaks akkama. Põle ta kohe sedaviisi hopsassa! nõus üht oln. 

Inimene olli arjun oma tüöd tegema, taal oo pere ja maja ehituskid masu es oln viel päris lõppen mitte. Ja taa oo nõuke inimene koa, kis põle arjun asju ülejala tegema ega teeste kukile aama. Aga juu täma ikka ühel õndsal etkel aru sai, et tetta ep kaubelda niisamma mitte. Et taa oogid just ainumas õige inimene sõnna kohja piale ja nõuse taa lõpuks jähi.

Aga sest päävast suadik es oln taa kamanda mitte paljast Viiraküla Uie-Toomu elud-maad, oopistükkis terve Muhu suar ja kolme lapse asemel olli taal neid äkist ühe omingu lisemale kaks tuhat. 

Aga akkama taa oo suan, nõukse terve suare isaks olemisega, ikka kohe irmus easte. Ja põle sie oma kodune elu ega poiste kasvatamine kua soiku jäen selle irmpsa tüö taudi. Nõnna et üks veart mies sai ühe veart tiitli.  Ikka pitka mielt ja kannatust soole, Raido! Ja et sa ep tüdiks ää mitte!

Laupa olli mardilaupa õhta kua. Ja neid mardisantisid ikka vilkus sii kua vähäpärast köia küll. Põle sie moed kadun kuskile. 

Liiva kuolimajaskid olli riede sur kange kostüümipäe. Igal jaol olli oma tiema antud, et kis naad oo ja õpetajatel kua. Iga jägu tõmbas liisku, et mõuksed kodinad naad omale üle abude piavad aama kua. Iganest uhked ollid.

Nüid oo sie rall jälle müödas. Enne kut nie kadrianed liikuma akkavad, suab Muhus jälle kinu nähe. Riede õhta. Neh nüid viieteistmendamal. Kellu seitsmest õhta. Ikka jälle Hellamoal ja piletid oo neljaeurused. Ja tuleva teisibe keskomingust näidatse uiesti.

Vat sõuksed jutud ollid sedakorda. Olge munuksed!

Tagasi üles
Back