MUHU UUDISSED: Muhulased oo kanged

Irena Tarvis

FOTO: Erakogu

Mineva nädali maa jähi ühna mõtlema, et tia, ons sii moakondas lisemal aal viel mõni tähtsam aunimi taris kellelegid anda? Et nie tulavad ju varsi puhas Muhuse, tia kas suarlastele omale mõni jäebkid selle kaubaga. Neh, põrm aega tagasi sai Hellamoalt Sarabu Anu voasta õppijaks ja siis kohe selle järges meite vallavanam, Uie-Toomu Raido, sai voasta isaks.

Ja nüid mineva nädali tulli välja, et voasta tervisoiu tüötajaks olli valitud meite Muhu ambulantsi Helmi ja sotsiaaltüö tegijaks Valga Triin. Tarblised inimesed oo nie kaks kua mõlemad, igatahes! Põle nie tähtsad nimetused nendele undrehti kumbkid tuln. Neh, sellepärast maa nüid paljast uota ja mõtlegid, et tia mõuksi nimetusi viel enne andasse, kut voasta läbi suab...

Aga neh, ega neid auindasid ep pia just paljast inimestele jägama. Oo muudkid tarblist ja põnevat juu. Liiva linnas said ju nie kortrid ilja aa iest valmis. Juba masu kolitse pissitassa sisse sõnna. Neh, nie, mis vald sõnna vanase vanadekojo ehitas. Esteks tehti keskmine osa valmis ja nüid said nie küljepialsed kua uie korra omale üle. Uijee! Uhked oo!

Ja neh, kena keskväljaku sai kua Liiva linn omale lõpuks. Sured istumise kohjad ja turuletid ja ratta parkimise kohjad ja. Ei neh, seda uhkust tuleb oma silmaga ikka vuatama tulla. Mool põle sii taris ette üht lukeda, et mis sial puhas oo. Sest ep sua muedu täit sotti ikkagid.

Pühabega akkab pihta jõulukuu jõulute uotamise aeg nõnnasammati. Ja siis pannasse Liival kuuse pial tuled jälle põlema. Meitel oo nüid Liival kogunisti kaks kuusepuud. Üks oo suur ja vana, teene alles pissike. Põle masu kolme mietridkid viel pitk. Aga küll ta kasub! 

Mõlemad oo juba uhkes ehtes. Ja kohe ikka nii uhkes ehtes, et kohe nähe, et ikka põle mitte mõni iseakan kuuseehtija oln mitte, kis nie sedaviisi okurooti panni. Paljast tuled oogid viel pialt puudu. Ja tuled pannasse põlema pühabe, esimese detsembri õhta. Ja üksiti avatse siis sie keskuseala kua. Nõnna et tuleks ennassid kellu neljaks Liivale aada. Suab viel valgevarul kohale. Piparkuoki pidada kua pakutama. Ja mudud oo pissike kontsert kua.

Ja siis lüiasse kuusetuled põlema ja juu sie ikka näeb, mis sial puhas viel suab ja suama akkab.

Nõnna et pühabeni siis, kulla munuksed!

Tagasi üles