MUHU UUDISSED: Aitame Massakad Makedooniasse!

Irena Tarvis

FOTO: Erakogu

Ikka terit. Neh kuu küll alles akkas pihta, aga kaugel nie jõulud nüid änam oo.

Jõulute aegas juu ikka tihasse ead. Sial televiisuriskid oo masu iga kanali pial oma aktsioon, misega mõne tarblise asja jäuks rahasid korjatse. Ja üks nõuke aitamise ja rahakorjamise aktsioon oo Muhus kua. Tuleva neljabe, ühessateistmenda detsembri õhta, kellu kuiest oo Liiva koolimajas üks irmuskena kontsert. Neh, neid kuolilaste kontsertisid oo sial juu enne jõulusid iga vuasta. Aga sedakorda põle sie paljast üks laste kontsert. Oo tuluõhta.

Liiva kooli kahessas jagu oo üks ühna isevärki seltskond.  Karikond massakaid ja kaks kena nuort põket ja puhas mängvad pilli! Ja nõukse kange pillimieste lassi juhatajaks oo sattun olema lauluõpetaja Leena. Tiagid kuskohtas sial taevas nie märgid nõnna paika pantud oo, et nie lapsed ja sie õpetaja just nii kenaste kokku juhtusid. Ja nendel oo nüid juba masu mitu vuastad oma kapell. Sellest sügisest nendel oo isegid oma nimi olemas – Massakad. 

Neh, sest nie naad just änamaste oogid.  Suri kenasid rahvapilli lugusid mängvad. Ja mängvad koguniste nii vägevasti, et Tokkroes kipub juba teeste pillilugude järgi tantsimagid. Ja tuleva vuasta augusti kuus nad tahtvad Tokkroesiga seltsis nüid Makedooniasse põruta. Europeade vestivaali piale. Ja nüid oo lapsed nõuks võtn, et ega ep sua nii pitka ja kallist reisi paljast vanamate rahakoti pial ää köia mitte. Naad tahtvad ise kua natusse raha korjata selle reisi jäuks. Ja oleksid masu valmis iga päe Liiva uie lipuväljaku pial pillilugu laskma, aga kuolis oo ju taris kua köia. Ja siis, ea nõu kallis, tieb kuolimajas kontserdi tükkis! Tuluõhta! Et korjab omale natusse reisuraha. Aga neh, teesed kuolilapsed juu tahvad kua laalda ja tantsida ja naad põle pooleskid kaded mitte. Kui vanamad inimesed suavad rahasid anneta ja lapsed reisu piale suata, siis lastel oo ju võemalus oma laulmise ja tantsimisega seda reisu toeta.

Nõnna et kenad muhulased ja muud munuksed kua – tulge aga kõik kontserti kuulama ja võtke aga rahakotid likki, et te suate lastele raha kua jätta. Aitame seltsis nie vägevad Massakad Makedooniasse!

Olge munuksed!

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles