Lasterikkad pered ootavad huvihariduseks rohkem tuge

Monika Metsmaa
, Toimetaja
Copy
NOORED MUUSIKUD: Mari-Liis Niidu (ülemises reas vasakul) neljast lapsest õpivad pillimängu kõik – nii Tähelill (ema kõrval), Rahu, Lootus kui ka Hõbesäde.
NOORED MUUSIKUD: Mari-Liis Niidu (ülemises reas vasakul) neljast lapsest õpivad pillimängu kõik – nii Tähelill (ema kõrval), Rahu, Lootus kui ka Hõbesäde. Foto: Maanus Masing / Saarte Hääl

Saaremaa lasterikaste perede ühendus soovib, et vald suurte perede laste huviharidust praegusest rohkem toetaks.

Ühendus, kes on saatnud valla 2020.–2030. aasta lastekaitse- ja sotsiaalhoolekande arengukava täiendamiseks mitu ettepanekut, soovib, et lasterikaste perede huvihariduse toetus muudetaks laustoetuseks.

Ühendus leiab, et vald võiks vähemalt nelja lapsega peresid, kus kasvavad 7–19-aastased lapsed, toetada põhimõttel "üks ring lapse kohta" või "kindel summa lapse kohta kuus".

Praegu toetab Saaremaa vallavalitsus vaid väikese sissetulekuga peredes kasvavate laste ja noorte osalemist huvihariduses ja huvitegevuses. Vald maksab toetust nende perede lastele, kus sissetulek pereliikme kohta on väiksem kui kahekordne toimetulekupiir. Toetustena arvestatakse ühe huviringi osavõtutasu ühe lapse kohta kuni 50 eurot kuus. 

"Need lasterikkad pered, kelle sissetulek seda toimetulekumäära pisut ületab, paraku toetust ei saa," tõdes Saaremaa lasterikaste perede ühenduse juhatuse liige Triinu Sink.

Singi sõnul kasvab iga perre lisanduva lapsega risk, et vanemad ei jõua lapse huvihariduse eest tasuda. "Seetõttu ei peaks toetus sõltuma sissetulekust," põhjendas Sink. Tema hinnangul oleks abi sellestki, kui lasterikkas peres saaks vallalt huviharidustoetust üks laps.

Kuressaares elav Mari-Liis Niit on nelja lapse – kahe tütre ja kahe poja ema.

"Minul on põhimõte, et lapsed saaksid õppida ühte pilli ja iga laps ühes trennis käia," ütles Niit.

Nii mängivadki kõik pilli, tütred Tähelill ja Hõbesäde võimlevad ning Hõbesäde ja pojad  Rahu ja Lootus käivad ujumas. Ema sõnul on lapsed saanud oma huviala ise valida ning on valikule kindlaks jäänud.

Niit tõdes, et ilma valla toetuseta ta kõigi oma laste huvihariduse eest tasuda ei suudaks.

"Kui vald meie peret ei toetaks, peaksin lapsi sundima valima, kumma ta võtab ja kumma jätab, kas trenni või muusikakooli," ütles Niit ja lisas, et õnnekombel on pere tänavu saanud laste huvihariduse jaoks toetust nii vallalt kui ka Eesti lasterikaste perede liidult.

Niit leiab, et Saaremaa vald võiks toetada kõiki lasterikkaid peresid. "Peredel, kelle sissetulek toetuse saamise piiri napilt ületab, võib samuti olla raske oma lastele trenni ja huviringi võimaldada," tõdes ta.

Mari-Liis Niidu sõnul võiks vald vajadusel toetada ka nooremate kui 7-aastaste laste huviharidust. Tema enda lapsed hakkasid muusikakoolis ja trennis käima juba nelja-viiestena. "Siis oli meil majanduslikult päris mitu aastat raske," lausus Niit. "Kui vallast toetuse kohta uurisin, sain vastuseks, et alla 7-aastane laps saab lasteaiast kõik, mis tal arenguks vaja. Minu lapsed pole aga kunagi lasteaias käinud."

Margo Kubjas
Margo Kubjas Foto: Maanus Masing / Saarte Hääl

Mullu Saare maakonna aasta isa tiitli pälvinud Margo Kubjase sõnul võib tema pere igal lapsel olla kuni kaks trenni. "Rohkem hakkaks juba koormama – laps peab ju ka õppima ja puhkama," lausus viie lapse isa.

Kubjaste kõik kolm kooliealist last käivad trennis. Markus mängib jalgpalli, Anni tegeleb akrobaatika ja purjetamisega ning Miia Semiiris akrobaatika ja võimlemisega.

Kubjase pere maksab ainuüksi trennitasudeks sadakond eurot kuus, ent sellega kulud ei piirdu. "Jalgpalliga tegelemine eeldab varustust, võimlemiseks on tarvis nii trenni- kui ka esinemisrõivaid," ütles pereisa.

Margo Kubjase arvates peaks vald toetama kõigi laste, mitte ainult suurte perede laste huviharidust.  "Abivajadus ei pruugi ju sõltuda ainult laste arvust," tähendas ta. "Lastelt ei tohiks võtta võimalust tegeleda alaga, mis neid huvitab."

Kubjas peab mõistlikuks, et vald kataks iga lapse ühe huviringi kulud. "See, kui laps mingi huvialaga tegeleb, on kindlasti parem ja kasulikum, kui et ta istub kodus niisama või hängib ringi," leidis ta. 

Triinu Singi sõnul peavad ühendusse kuuluvad lasterikkad pered huvihariduse kättesaadavust laste arengu tagamisel üheks võtmeküsimuseks. Kirjas Saaremaa vallavalitsusele kinnitab lasterikaste perede ühendus, et huviharidust kui ühte olulist ennetusmeedet tuleks rohkem tähtsustada. "Näeme iga päev, kuidas süvendatud huvialad aitavad lastel silmaringi arendada, positiivseid suhteid luua, igapäevaelu rikastada ning enesekindlust kasvatada," kirjutas Sink. "Huvihariduse väärtustamine aitab vähendada vajadust sotsiaalsete probleemidega tegeleda." 

KOMMENTAAR

Vallavalitsuse noorsootöö ja huvihariduse peaspetsialist Lindia Lallo:

Saaremaa vallavalitsuse huvihariduse ja -tegevuse toetus on eelkõige mõeldud sotsiaal- ja majanduslikes raskustes peredele, et lapsel või noorel ei jääks pere väikese sissetuleku tõttu huvihariduses ja huvitegevuses osalemata.  

Huvihariduse ja huvitegevuse toetust makstakse teenusepakkujale lapse ja noore eest, kelle pere sissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem kui kahekordne toimetuleku piir. 

Määrus annab võimaluse ka kaalutlusotsuseks. Üldjuhul tehakse kõik otsused lapsevanema kasuks. Iga taotlust kaalutakse eraldi ning sotsiaalosakonna spetsialist teeb vastava otsuse. 

Ka paljulapselistel peredel, kes tingimustele vastavad, on võimalus toetust taotleda.

Tagasi üles