MUHU UUDISSED: Rahval kena tiidus taga - oogid jälle jõulud käe

Irena Tarvis

FOTO: Erakogu

Ikka terit neh. Oogid viimne pühadeielne pitk täisnädal juba teises puoles. Tuleva nädali oogid juba jõulud käe. 

Lastel juba köivad pidud ja jõuluvanad. Rahval oo kena tiidus taga. Mineva riede olli koolimajas laste jõululaat. Ikka igasugu lidinaid ollid jälle kodu valmis tein ja müiki tuon. Isegid lihapirukad ollid vähemasti ühtes lettis küll. Aga neh – vahvlid ja piparkuogid ja õnneluosid ja pähkikotid ja jõulukoardid ja mis seal puhas kõik ollid! Ei kanged lapsed!

Ja laupa maa sattusi kogemata kombel kuulma Orisare tüdrikute kontserti, mis kua Muhus ää pieti. Neh, olga ikka edevitti üteldud, et mõned Muhu tüdrikud köivad ju koa Orisares laulmas. Aga järsku nii irmuskena kontsert olli, et mool olli masu poole aega vesi silmanukkas.

Laupa oo Muhu suur jõululaat. Ikka jälle spordiallis ja pihta akatse jälle kellu ühessast. Ja kellu üheni välja. Üheteistme paiku oo jälle suurem kontsert. Tokkroes tansib ja Ätses ja pissiksed lasteaa munuksed ja. Neh ja Ätsel oo mudud kohvik kua jälle ja. Kis tahab midad müia, siis tasuks aga jälle Annelile ennassid kirja anda. Anneli nummer oo ikka endine 50 37 407. Ja muhulastega ja suarlastega seltsis oodetse kua nõuksi jõuluvanasid, kis põle oma kingikottisid jõudn piripardani täis suaja viel. Küll sialt laadalt midad ikka juure levab.

Täna õhta oo, maa tuleta uiest miele, Liiva kuolimajas laste jõulukontsert. Ja sedakorda põle paljast kontsert. Oo tuluõhta. Neh, nie kahessanda jao Massakad kippuvad kangest sui Makedooniasse pillisid mängma. Nõnna et minge aga kõik kenaste kuulama ja suate lastele vähäpärast reisuraha kua anneta.

Ja kis ep sua äkist kuolimajase minna, aga tahaks irmsasti Massakate reisu toeta, siis nendele suab annetusi kua tiha. Pangakontu piale EE042200221016815026. Eve Suurkivi oo kontu omanik ja juure tuleb kindlasti selgutuseks kua kirjuta "Massakad Makedooniasse".

Nõnna et siis nobet pühadeieelsed aega ja andke ikka vahest aega kua, et iseomadega lihtsalt poslori aada. Olge munuksed!

Tagasi üles