MUHU UUDISSED: Ikka paramad uut vuastat!

Irena Tarvis

FOTO: Erakogu

Siis kui üks vuasta otsa suab ja teene pihta akkab, siis inimesed ikka võtvad vahest nõukse aa, et mõtlevad üle, mis olli lõppen vuasta sihes kehvasti ja mis kenaste läks. Ja ikka soovitse, et uus aasta ikka param oleks kut ielmine.

Sie muhulaste kaks tuhat ühessatesn olli  kole kipe ehitamiste vuasta. Vähemasti Liiva linnas küll. Neh, vald tegi selle kange kortermaja valmis ja Muhu Pärandikool tegi ühekorraga kohe selle kena roosiaja ja tüki pasturaati kua korda. Ja mudud sie kange keskväljak oma notialustega ja lipumastidega! Neh, ja seda kanged kalakohviku maja põlegid änam olemaskiid. Kõik oo tükkis teist nägu Liiva vahel! Kis põle ikka omal kolmel vuastal juhtun Muhus köima, ep tunne änam Liiva linna äägid.

Neh, ja kõege kenam muhukielne sõna sai teeste ulgast välja valitset. Ja meite oabits lähäb iga päävaga ikka rohkem oabitsa nägu. Lõppeva vuasta sihes tulli Muhuse muakonna vuasta õppija tiitel ja vuasta isa tiitel ja vuasta sotsiaaltüötaja tiitel ja tervisoiu tüötaja tiitel ja kirgusõbra tunnustus ja terve unnikas vaimse kultuuripärandi oidmise tunnustusi.

Mesmuodi nie muhulased ikka nii kangest tublid oo ja igaspuol ikka esirindas? Ma arva, et sii aitab kõege paramini ikkagid sie, et Muhu oo just parasa suurusega. Sii kõik tiadvad-tundvad ühteteist ja kimpu ep jäeta kua kedagid. Neh, kui mineva talve üks mies väena pial kadunuks jähi... Ja kui sügise sie kole tulepaha olli... Ikka aidatse. Ja isegid luomdel oo nüid Muhu suare pial oma piastja – Riina, Piiri alt. Neh, ja kevade, kui nie vägevad talgud ollid, siis Muhus sai ühele majale talgute kordas uus katus piale. 

Neh, et siis uie vuasta sihes sie kange kampavaim ep raugeks! Ja suavad sii ühe mütsi alla puhas. Põle vahet, oled sa siis luodud muhulane või tuodud muhulane või iseakan muhulane. Kis tahab, et taast muhulane suab, sellest suabkid ja kis ep taha mitte, siis sõuke jäebkid väotuule kätte!

Olge siis munuksed!

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles