MUHU UUDISSED: Juu ojab tuulpüöse

Irena Tarvis

FOTO: Erakogu

Ikka terit neh. Seda vad tuult ikka kisub selle vuasta alguses jälle nõnna valjuks. 

Neh, nii ulluks ikka asi põle viel läin kut viistesn vuastad tagasi, kut väena silla üle ojotas ja meri Muhu suare tammi kõrvast nädaliks aaks masu kümmekonna mietrid pisemaks tegi. Neh, siis ollid nie televonnid muas ja lekrid läin ja puhas. Nüid ikka õpetatse kangest sial televiisuri sihes, et mõuksed varud piaks omal kodu oidma, et suaks nädalipäävad eluga akkama, kui asjad jälle kole kurjaks lähtvad. Neh, niikaua kut ikka omal suab tuhli iga kevade maha panna, põle ullu. Natusse kuin silku kua kõrvasseks ja kui mõni purk õunamahla juhtub kua kodu olema, siis ikka muakohtas suab õigeks küll.

Suuremad pühad piaks nüid lõppen olema. Ehkkid, neh, Muhus oo viimne jõulupüha alles küinlapäe. Aga lapsed köivad nüid uiesti kuolis tarkust taga nõudmas ja vanadel inimestel oo kua nie pitkad pühadepuhkused ümber suan. Pissitassa suab igapäiste toemetuste juure tagasi.

Vuata mis tähändab, et meite Liiva poed piab masu kahe suare rahva ää toitma ja tüki ülemualastest pidulisi kua. Kolmekuninga laupa õhtaks ollid masu pooled poe riiuilid puhta tühad, paljast kõlisesid vastu. Aga nie suured sildid ollid ikka nähe, mise pial oo suures kirjas, et põrand oo lipe. Neh, tiadmiseks, et kiegid kuuderantsi ep köiks mitte. Sialt katusse vahelt aab surt mitvidi vahest tuppa sisse ja sellepärast oo kangest tarbline tiada küll. Oidku arm selle iest, et mõni sial omad kondid pilbriks kukub. 

Ah neh, et kas nõuksel pühadejärgsel aal oo kuskil miskid põnevad kua? Miks ep põle! Oo küll! Hellamoa roamatukogus oo näitus Rootsivere Laasu Lii nukudest. Näituse nimi oo kohe vägagid paslik – "TARVIS LIIga palju nukusid".  Neh, kui sa Liid tiad, siis sa said nüid aru küll ju. Ka kui sa ep tunne, siis mine vuata ikkagid ja suad tiada!

Nähe suab seda uhked näitust iga teisibe ja kessiku kellu ühessast kolmeni, neljabe kümnest kuieni ja riede-laupa kellu ühessast üheni.

Vat sõuksed luod ja laulud.

Olge munuksed!

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles