MUHU UUDISSED: Muhu nuordekeskuses oo vägev elu!

Irena Tarvis

FOTO: Erakogu

Ikka terit. Sai sii mineva vuasta lõppus ää kiidet, et kui palju muhulased oo neid muakonna tiitlid omale siia kokku vädan. Neh, ja siis sai kohe arvatud, et ega põle sellega jäen mitte. Et neid tuleb viel! Ja mis sa kostad. Nõnna läkskid! Mineva nädali sihes sai kaks tükki juure viel. 

Esiteks Põitse Nõmme Eda, neh Muhu muuseumi teadur, sai Hendrik Krummi reemia. Neh, ikka selle iest, et ta seda Muhu ajalugu oo nii oolega uurin ja igaspuol tutvustan ja kirjutan ja riakin. 

Ma tia Eda kohta ütelda, et taa oo ikka puhtapuru ajaluolane. Kohe otsast otsani. Mis sa taale riagid, sie meele jäeb ja ise ta oskab nõnna kenaste ja tassakeste riakida, et lihtsalt vägisi jäed kuulama. Ja nii kenaste lihtsalt kut ta riagib! Igaüks suab kohe aru. Taap aa sõukest imepienikest tiadlase juttu mitte, misest kiegid aru ep sua. Ikka ristiinimese kombel riagib. Ja oo ikka üks kange tüörügaja maa ütle! Taal oo ühtejuoni midad tiha, tiadusetüöd või kojob varduid või oo miskid kolmat pooleli. Mitte pirekest aega põle tema kua vagusi mitte. Ja sie, mesmoodi taa rattaga Põitse ja Koguva vahet kupatab, oo juba iseenesest imetlust viart. Mis sa siis viel sest suurest tiadustüöst riagid. Üks tubli naene!

Neh, ja siis meite kuoli spordiõpetaja Mati Rüütel elab moakonna kõege sportlikumas perekondas. Sõuke asi tehti kua tiatavaks.

Ja kolmas suur tunnutus, mis viel mineva nädali Muhuse tulli, olli sõuke asi, et... Moakonna nuordevaldkonna kõega vägevam tegu olli oln Muhu nuordevestivaal! Neh, mudud olli! Lapsed ja nuored juosvad juba teist suid keskel suist vaheaega Liivale kokku, sest nuorteka juures pietse vestivaali. Oo tuas ja oo õues. Ja sur kange kampa täiskasun inimesi, kis sial oo nendega rallimas. Suud muikus pias ja mitte kiegid põle kua tüdin ega väsin. Ja nuordekeskuses oo üldse vägev elu. Lapsed kohe viimsel aal vägisi kippuvad sõnna. Eeskojas oo vahest niipalju jalavarjusid, et nie oo ühna üheteese otsas juba unnikas, sest muedu ep mahu ää.

Ja nuordekeskuses oo uudissime vielgid. Nuorsootüötaja, Anna-Maria, läks mõjale ää ja taa asemele tulli Suuremõisa Jaagu Maret. Kua sur ergu püöruga naesterahvas. Ja kindlaste suab akkama! Ja nuordekeskusel oo kua sievuasta pissike juubelivuasta muodi vuasta. Nuordekeskus oo Muhu vallast täpselt puole nuorem ja suab varsi viistesn vuastad vanaks. Või neh, nuoreks ikkagid!

Vat sõuksed luod ja laulud!

Olge munuksed!

Tagasi üles
Back