MUHU UUDISSED ⟩ Olli Koguva Vanatoal ikka kange pidu!

Irena Tarvis

FOTO: Erakogu

Ikka terit. Nädalipäävad tagasi ma sii õikasi valjul ealel, et Koguva Vanatoal tuleb sur kange pidu. Neh, et Lõetsa Matsi Peetri laulud oo nüid muist kenaste lintis ja et tulge aga kuulma, mõuksed oo ja puhas.

Sina kallis aeg, kus olli ikka pidu! Vanatoa oo üks pitkemaid elumaasid Muhu suare pial, või mis ta põle ikka masu kõege pitkem koguniste. Aga selle õhta kippus pissikseks jäema. Neh, rahvast olli kokku tuln ikka uduumbe. Niipalju inimesi põle vist sial küll enne oln. Aga neh, tasus köia. 

Nie, kis se köin, nie nüid kahjatsevad. Ja Peeter oo sur kange laulumeister ikka maa ütle, mis tõsi oo! Põle pooleskid, et paljast naisi laulu sisse paneb. Just kõik muailma asjad oskab täma oma laulude sihes üles tähenda ja no nii irmus kenad luod, et ühna ihu väriseb ja vesi oo silmast väljas, kui sa kuulad.

Peeter es jõva ete õhta otsa ise muud tiha, kut mängis pilli ja laulis ja jägas lahkest autugrammisid ja kinkis naestele lilsid. Ise täma lillekimpudest suurt ep ooli mitte ja sie olli juba kuulajatel tiada kua, et ennemini tasub taale vilseid sokka kinkida. Nende üle olli täma vägagid rõemus!

Neh ja juu siis nüid jäeb järgmist laaditäit laulusid ootama. Kuulda olli, et mõned oo juba linti võetud isegid. Ja teeste ulkas olli neidkid juba pidus poaer tükki kuulda.

Neh, ja olga ete sie küinlakuine ilm kui ännatu tahes. Oma silmaga juba ää nähtud, et va siniõllid metsas õides oo. Tubane elu köib ikka omat rinki pidi. Ja nõnna põlegid vahet, ons õues anged või pasaaugud. Või kas taevast tuleb vihma või lund või pissiksi poissa või pussnuge. Laupa õhta oo Koostas mälumäng ikkagiid jälle. Kellu seitsmest mudud akkab. Neh, ja sie mälumäng oo rahva ulkas küll nii indas, et sievuasta uusi võistkondasid änam juure ep mahuta. Neh, isegid ulkuma läin muhulased tulavad igast ilmakuarest seks õhtaks kojo köima, kut jälle mälumängi pietse. Inä ikka mõukse nipiga ülemuoalt rahva kojo suab!

Ja pühabe, ühessandal küinlakuu pääval, suab Hellamoal teaatrid vuadata. Kellu kolmest tuleb sõnna Salme vallateaater ja mängab tükki “Astuge edasi”. Sur naljatüikk pidada olema. Ja piletime müiasse kua – viis eurut oo innaks.

Vat sõuksed luod ja laulud. Olge siis munuksed!

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles