SÜG võõrustas Erasmuse projekti raames 22 välismaa õpilast

10.-14. veebruaril võõrustas Saaremaa Ühisgümnaasium viie kooli Erasmus+ projekti teemaga „Tolerance“ („Sallivus“).

FOTO: Erakogu

10.-14. veebruaril võõrustas Saaremaa Ühisgümnaasium viie kooli Erasmus+ projekti teemaga „Tolerance“ („Sallivus“). Külas oli kokku 22 õpilast ja 9 õpetajat Leedust, Rumeeniast, Türgist ja Portugalist. SÜG-i keeleklasside jaoks on tegemist ka nende iga-aastase keelepraktikaga.

Kui esimesel projektikohtumisel Istanbulis panid õpetajad paika tööplaani, siis Eesti-kohtumisel osalesid õpilased erinevates tegevustes, mis tõstsid nende teadlikkust sellest, missuguseid erinevaid diskrimineerimise vorme on olemas ning et sagedasti ei sõltu seda põhjustavad faktorid alati üldse inimese tahtest või olemusest (rikkus-vaesus, erinevad puuded , nahavärv, rahvus jne). Õpiti, kuidas selliseid inimesi ja olukordi märgata ning kuidas inimesi sellises olukorras aidata ning nende enesekindlust tõsta - näiteks proovisid õpilased end panna kurtide olukorda ning saada hakkama vaid huultelt lugemisega.

Loomulikult jäi aega ka Kuressaare ja Saaremaaga tutvumiseks. SÜG-i 11.a klassi õpilased olid giidideks Saaremaa-ekskursioonil. Samuti said külalised muuhulgas osaleda Kuressaare lossi aardejahil ning koos käidi ka keskaja keskuses Archebald. Meie 10.a ja 11.a korraldasid külalistele ka filmiõhtu ning rahvatantsuõpetaja Eena Mark pani kõik soovijad ka Eesti rahvatantse tantsima. Nii õpetajad kui õpilased said osaleda erinevates töötubades SÜG-i keskkonnahariduskeskuses, Angla pärimuskultuurikeskuses ja Archebaldis. Ning loomulikult ei jäänud nägemata ka selleaastane kabaree-etendus, mida kirjeldades olid külalised võimelised kasutama vaid ülivõrdes positiivseid omadussõnu. Kuidagi ei suutnud osad neist uskuda, et meie õpilased on nõus pärast tunde veel nii palju tööd tegema, et selline etendus lavalaudadele tuua.

Kokkuvõttes oli projektinädal vägagi edukas ning järgmine kohtumine toimub maikuus, siis juba Rumeenias.

Saaremaa Ühisgümnaasiumis võttis väliskülalised vastu korradluskomisjon koosseisus Marju Roberts, Reet Lulla, Liina Truu ja Liis Ojasaar. Õpilasrännet kaasrahastab Euroopa Liidu hariduse, koolituste, noorte ja spordi toetusprogramm Erasmus+.

Marju Roberts, Saaremaa Ühisgümnaasiumi inglise keele õpetaja.

FOTO: Erasmus 

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles