MUHU UUDISSED ⟩ Muhu vallal juubelivuasta – mee sätime juba ammu

Irena Tarvis

FOTO: Erakogu

Neh, sedakorda siis sie vabariigi voastapääva aktus ikka. Nõuke lihtne ja munuke. Reemiaid jägati ja taidlejad puhas esinesid ja. Neh, sedakorda olli mudud pire rohkem juttu, et sügise oo vallal omal suur juubel jälle tulemas.

Kolmkümmend vuastad suab sest müöda, kut Muhu vallale omavalitsuse staatus uiesti tagasi anti. Ja neh, esimesena taasiseseisvun Eesti Vabariikis. Nõnna et oo tõesti suur juubel sügise. Ja vallavanam ütles puru õiged sõnad:  akkame sättima! Või mis. Mee sätime juba ammu! 

Neid juubelivuasta pidustusi oo juba oln ja oo tulemas selle vuasta sihes küll ja viel. Ega siis pissike Muhu suar ep sua mitte kehvem olla kut Eesti Vabariik, kis oma saa vuastast juubelid ühna mitu vuastad kokku tähistas. Ja maap imestaks mitte märki kua, kui nüid pannasse piad kokku ja kukutse aga paljast välja mõtlema, et misse puhas võiks viel ää tiha selle juubeli puhul kua. 

Muhulased oo uhked oma suare üle ja oma valla üle kua. Igatsorti muhulased – luodud muhulased ja tuodud muhulased ja iseakan muhulased kua. Neh, ja isegid nie ulgussed, kis oo siit igavese laterdamisega ülemuale ää läin.

Aga sial vabariigi vuastapääva pidul, neh. Ei kena olli vuadata, et niipalju pissiksi lapsi olli pidule tuln. Neh, üks kena karikond olli, neid, kis ollid tantsima tuln, aga üle selle olli vielgid. Ikka perete kaupa olli rahvas ennassid kohale aan. Reemiatest jähi kole easte mie-

le, et vuasta tegusid olli kogunisti kaks tükki, ja teene nendest olli nõuke munuke asi, kut inimeste ää piastmine uppun autu sihest. Neh, tubli isa ja viel tublim tüdar. Iga kuolitüdrik ikka nii julge põleks mitte. Ja kena, et nõuke tegu kua muhulastel mieles olli ja selle taudi üldse nominendiks sai. Aga tublid ollid kõik, kis reemiad said ja nie kua, kis paljast nominendid ollid. Kõikidele lihtsalt auindasid ep jägu juu. See ep tähända, et neid põldaks veart. 

Neh, ja nüid siis ikka suure valuga teese oktoobri puole. Siis pietse sie valla juubel ää. Katsub aga kätel laska köia, siis ep irmuta sie Iinamualt pihta akan ull aigus väga ää, midast nüid juba masu pool ilma täis oo. Ja ega põlegid pirekest aega sedaviisi olla, et käed sore seisvad ja külgi kaudu maha juosvad, sest Muhus lähäb nüid lahti irmus kipe tutitegu.

Vuata sest ma riagi küll tuleva nädali kohe pitkemalt.

Olge aga munuksed!

Tagasi üles
Back