MUHU UUDISSED ⟩ Meitel lähäb sii pissitassa

Irena Tarvis

FOTO: Erakogu

Neh ma ole nüid juba masu pooltesn nädalt kodu istun. Korda puaer oo ikka puodis köidud, aga mõjale väga ep kipugiid. 

Lapsed pidavad kodu oma kuolitundisid ja vahest oo taris ikka miele tuleta kua, et kuule ega teitid põle niisammati kojo jäetud mitte, õppida oo kua taris ikka. Ja ma jälle rehkenda ise oma numbrime. Ja siis ma muudkut mõtle, et oo ikka mool munuke ammet, et ma sua sedaviisi kodu rehkenda ja sehkenda. Ikka tüki tüitsam oo nendel, kis näituseks puodis tüöl oo. 

Kena ilmaga me ikka köime metsas kuipimas. Neh ja teesekorra suab kodu õue pial ruabitseda või oksi põleta. Sõukest irmu põle, et muakohtas äkist ühel õndsal pääval just mitte midagid tiha põleks. Äkist oo ia rahu tükkis, et ep sua ja ep pia teeste inimestega  paljast ninapidi seltsis olema. Mudud, neh vahest oo ikka miel sünge kua. Mool jähid täpselt puoled lapsed Suure väena taha ja nie ep piase sialt änam kojo niipiagid mitte. Nende teriste pärast oo vuata et suuremgid irm. Sest kui sa muakohtas ojadkid omaette ja kojo õue, siis suures Tartu linnas sedaviisi ep sua.

Meite Muhu valla sotsiaali-naesed panavad kangest südamele, et nendele võib igat aegu elista kui aga kellelgid miskid muret kurta oo. Neh, mõni vanam või tõbisem ep sua puodi või apteeki või kui mõni oo lastega kimpus. Põle kedagid enne oma ädaga üksi jäetud ja nüid ma kohe tunne ja näe, et tugi oo vilegid lisemal kut muedu. Ehkkid neh, asjaaamine köib änamaste televonni või arvuti kaudu. Et ep piaks ninapidi kokku suama mitte. 

Ma pia ütlema, et Muhus oo tüöandjad kua masu ühna leebed ja laskvad ikka inimesi kodu olla kui oo kangest taris. Neh, riigisaksad oo meitid siia Suure väena taha mädanema jätn, nagut üks mies juba lehtes kenaste kirjutas. Nende piale ep tia änam üht luotma jäeda mitte. Aga mis me suardlased ja muhulased siis oskame tiha? Sitked ja kanged kut me oleme? Vuata võtame aga kampas kätte ja paneme seljad kokku ja oleme kodu vagusi. Just niikaua kut sie kole tõbi oo suarte pialt kadun! Ruavitame ennassid suiks puhas terveks ja vuata kui juanipäe oo ukse ies, küll siis oo nõuksi, kis siia kippuvad ja laevad paljast vihtuvad teisi vädada. Aga kas me siis kõiki siia änam üldse tahmegid? Äkist meitele akkab nõuke isekeskis olemine viimaks nii kangest mieldima, et ütleme mõnele kohe sirgest ää, et pidage omasid juanitulesid kua nüid ülemual. 

Aga katsume nüid ikka terved seesta ja oleme munuksed!

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles