Saaremaa vald rakendab ettevõtjatele abimeetmeid

Foto: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

FOTO: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Leevendamaks eriolukorrast tingitud kahju kohalikele ettevõtetele, on Saaremaa vallavalitsus näinud ette võimalikud abimeetmed, millega aidata maakonna ettevõtetel tagada rahavood ja edasine jätkusuutlikkus.

Alltoodud meetmed on eelkõige suunatud nendele ettevõtjatele, sh Saare maakonna ettevõtjatele, kes on Saaremaa vallaga lepingulistes suhetes.

1) Saaremaa vallaga (vallavalitsusevõi vallavalitsuse hallatavate asutustevõi valla osalusega eraõiguslike juriidiliste isikutega) sõlmitud rendilepingud vallale kuuluvatel kinnistutel - vaadatakse üle juhtumipõhiselt, vastava taotlusega tuleb pöörduda lepingu teise osapoole poole (vallavalitsus, hallatav asutus, eraõiguslik juriidiline isik). Võimalik on iga konkreetse juhtumi korral saada teatud perioodil kokkuleppele renditasu vabastuse osas, kommunaalkulud tuleb üürnikul tasuda.

2) Taksopeatused – vabastatakse rendimaksetest  alates 01.03.2020.kuni Vabariigi Valitsuse poolt väljakuulutatud eriolukorra lõppemiseni (kui eriolukord lõpetatakse enne jooksva kuu 15. kuupäeva, siis arvestatakse vastava kuu eest üüri täismahus; juhul kui eriolukord lõpetatakse pärast jooksva kuu 15. kuupäeva, vabastatakse üürnik vastava kuu üürist).

3) Reklaampindade aluse maa rendihinna vähendamine – vaadatakse üle juhtumipõhiselt, võimalik vabastada rendihinna tasumisest perioodi eest, mille jooksulreklaame ei ole eksponeeritud.

4) Vallavalitsuse poolt tasutakse esimesel võimalusel Saare maakonna ettevõtetele saadud teenuste ja kaupade eest, kuid mitte hiljem kui 10 kalendripäeva jooksul peale arve kättesaamist.

5) Vallavalitsus rakendab eriolukorrast tingitud tellimuse täitmise raskuste või tarneraskuste korral juhtumipõhiselt lepingujärgsetest sanktsioonidest loobumist ja vastavate tähtaegade pikendamist mõistliku aja võrra.

6) Võimaluse korral rakendatakse vallavalitsuse poolt pikaajaliste lepingute korral ettevõtetele tasumiseks lühemaid maksetähtaegu.

7) Sisse on viidud spordiklubidele rendipindade eest üüri tasumise vabastus selle perioodi eest, mille jooksul spordiklubil ei ole võimalik üüritavat pinda kasutada ja treeninguid ei toimu tulenevalt Vabariigi Valitsuse poolt väljakuulutatud eriolukorrast.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles