Anti Toplaan ⟩ Uus lootus, uus algus

Anti Toplaan

FOTO: valimisliitsaarlane.ee

"Usun, et ükski meediakajastus ei suuda kahjustada Saaremaa ja saarlaste sõbralikku ning ühtehoidvat loomust," kirjutab Saarte praost ja Saaremaa vallavolikogu liige Anti Toplaan.

Mida kaugemale areneb meie silmade all alanud kevad, seda enam tasakaalustab uue elu tärkamine meie ümber kogemust, millest oleme nii perede kui ka kogukonnana järk-järgult välja tulemas.

Ootamatud olukorrad ja suuremad katastroofid on maailma ja selles elavaid ühiskondi tabanud aeg-ajalt kogu inimühiskonna eksisteerimise aja jooksul. Üks vanemaid ja meie päevini erinevates lugudes kajastunud dramaatilisi sündmusi on seotud toonast maailma mõjutanud veeuputuse ja Noa isikuga.

Noa seisis kahe ajastu piiril ja ühena vähestest elas üle looduskatastroofi, mis oli seotud peamiselt tänapäevase Musta merega piirnevate aladega. Noa ehitas Jumala antud nõuannete järgi muljetavaldava suurusega laeva, mille abil pääses koos oma perekonna ja hulga maismaaloomadega läbi vee uude maailma.

Alanud kevad koos linnulaulu ja haljendava maaga on meile märgiks uuest lootusest, et kõik see, mis on toonud muret ja leina, on möödumas.

Oma ala asjatundjad

Arvatavalt 6000 aastat tagasi elanud legendaarse mehe nimi tähendas puhkust, rahu ja rahustamist, vaigistust ja lohutust. See oli vastukaaluks kõigele, millele ta ise ja tema lähedased olid vastu minemas. Ootamatud sündmused võivad korraga tabada paljusid inimesi ja ühiskondi. Me ei saa seda täiesti vältida, kuid meist endist sõltub see, kuidas me selleks valmistume ja keerulise olukorra tekkides toimuvasse suhtume.

Meist igaüks peab iga päev lahendama isiklikke või tööalaseid probleeme, millest laiem ring kunagi teada ei saa. Samas on sündmusi ja nendest tulenevaid küsimusi, mida peavad paljude eest lahendama need inimesed, kes selles ajahetkes on vastutavatel kohtadel või tulevad kriisiolukorras esile kui oma valdkonna asjatundjad.

Kui demokraatlikus riigis annab rahvas valimiste teel mandaadi kohaliku omavalitsuse või riigi juhtimiseks teatud erakondadele või esimesel juhul ka valimisliitudele, ei ole vastutuste võtjatel ega neid usaldanud inimestel võimalik kõiki probleeme ette näha. Erandlikus ja pingelises olukorras muutuvad oluliseks inimeste isikuomadused, mis võivad aidata olukorda paremini lahendada. Määrava tähendusega on ka erinevate osapoolte koostöö ja selle koordineerimine. Selliste isikuomaduste või juhtimisanniga inimesi leidub igas ühiskonnas, kuid küsimus on selles, kas nad tunnevad, et peaksid esile astuma ja vastutuse võtma.

Keegi ei tea kunagi väga täpselt ette, millal ja millisel kujul erinevad hädad meid tabavad. Samas mäletame tagantjärele seda, kus me ise sellel hetkel olime ja mida tegime. Ning  sedagi, kes olid sellel ajal riigi ja kohaliku piirkonna juhid ning kuidas nad oma ülesannetega toime tulid. Sellistel aegadel võime olla tänulikud, et meil on olemas igas peamises eluvaldkonnas oma autoriteetsed asjatundjad, kes rahulikul ajal saavad tegeleda oma erialase tööga, kuid vajadusel astuvad esile, mõjudes inimestele rahustavalt ja isegi lohutavalt.

Eesti koroonakriisi keskmes on neiks kujunenud dr Arkadi Popov ja Kuressaare haigla ravijuht Edward Laane. Selline aeg toob esile ja väärtustab seni märkamatuks jäänud inimesi, kes keerulisel ajal seisvad ühiskonna eesliinil – hooldajad, haiglaõed, põllumajandustöötajad, müüjad, kaubaautojuhid jne.

Meie tänase loo peategelase Noa kohta öeldakse, et ta oli õiglane ja laitmatu mees, kellele anti tänapäevani ületamatuna tunduv kohustus valmistada ennast, oma pere ja teatud loomaliigid ette üle elama neile tuntud maailma ähvardavat hukatust.

Küllap suhtutaks ka tänapäeval inimesse, kes elab teistest erinevat elu ja tegeleb asjaga, mis tundub enamikule inimestest kummalisena, kui veidrikusse. Parimal juhul võimaldas toonane ühiskond talle tema erihuvi, kui ta ei seganud teiste tegemisi. Kahjuks aga teame ajaloost palju ka neid näiteid, kus erinevatesse ja teistsuguste põhimõtetega inimestesse on suhtutud tõrjuvalt või koguni vaenulikult. Olgu selle põhjuseks siis teistest eristuv nahavärv, rahvus, sugu, usk või lihtsalt töökus, mis sai paljude meie kaasmaalaste peamiseks Siberisse küüditamise  ajendiks.

Laev kui sümbol

Noa looga on seotud mitmed sümbolid, mis seostuvad laiemalt kogu maailmas, kuid eriliselt Eestis ja Saaremaal veel kestva haiguspuhangu väliste märkidega.

Esimese sellise sümbolina tõuseb esile Noa laev. See on nii ühe perekonna kui ka konkreetse ühiskonna märk. Oleme ühiselt olnud sunnitud tänaseks 43 päeva elama piiratud liikumisvabadusega ruumis, paljudel juhtudel surutud kitsaste koduseinte vahele, kus on pandud proovile nii meie toimetulek kui ka inimestevahelised suhted.

Laev on ka Saaremaa valla sümbol. Seda laeva tuulte pöörises edasi kandev puri kannab muistse katastroofi ehk Kaali meteoriidi märki. Tänaseks tajuvad nii saarlased kui ka selle külalised seda laeva positiivse sümbolina, mis väljendab meie ühiskonna pikka ajalugu ja ellujäämisvõimet. Seepärast usun, et ükski saart puudutanud meediakajastus ei suuda kahjustada Saaremaa ja saarlaste sõbralikku ja kokkuhoidvat loomust. Pigem saame ka suuremad raskused pöörata positiivseks sümboliks.

Olulise märgina tuletab laev meile meelde muutumise ja pideva edasiliikumise vajadust. Ellujäämiseks võib osutuda tarvilikuks vanast ja harjumuspärasest loobumine, et asuda usaldusega esialgu ebakindlana tunduvale pinnale, mis tõstab meid kriisi süvenedes kõigi olukordade üle nagu Noa laevaga, mis tõsteti veeuputuses vana maailma kohale.

Kui Noa nägi vee alanemist, avas ta 40 päeva möödudes akna ja lasi mitu korda välja tuvi, kes ei leidnud kohta, kus peatuda. 47. päeval tuli tuvi õhtul tagasi, nokas õlipuu haljas leht – vesi oli maa pealt kahanenud. Sellest tuvist ja õlipuulehest on aja jooksul kujunenud rahusümbol. Alanud kevad koos linnulaulu ja haljendava maaga on meile märgiks uuest lootusest, et kõik see, mis on toonud muret ja leina, on möödumas.

Tagasi üles