Kaitseväe välihaigla saadeti saarelt minema päästeautode veeväravatega.