MUHU UUDISSED ⟩ Suagu nüid arm aitama!

Irena Tarvis

FOTO: Erakogu

Ikka terit ja viel tuhat korda terit!

Nüid ep oska küll änam muud ütelda, kut et suagu nüid arm aitama, et sie va koroona uiesti ep akka tagasi tulema mitte. Nõnna kenaste okurooti akkavad asjad suama. Inimesed piasvad tüöle ja üle väena kojo ja.

Mool oo mudud tuline ea miel, et tahetse nüid nõukest muodi sisse juuruta, et inimesed ep sua ilma maskita änam poe uksest sisse mitte. Meitel sii oo juba ikka änamaste kõik seda tied läin, et köivad kaudu puodisid, maskid ies. Aga nie massakad, kis ülemualt tulavad, nie ep pia nendest suuremad lugu mitte. 

Olga taa nimi siis ripp või koroona või paljast allergia, kui sa ikka kukud üle poe aevastama ja iseoma piose kua viel ja siis sellesama pioga kukud levapätsisid valitsema, siis põle sie juu pooleskid kena mitte. Nõnna et nie maskid põle undrehti kohe kindlaste. Ja olga ikka igalühel oma jäuks ruum puodis. Kellelgid põle nii tuline kiire, et piab kassamulkus teestest sabasseisjatest oma kere katsuma müöda öörita. Kuule siis ää tulgkid puodi änam, kui sool põle aega sabas passida. 

Ja kulla munuke, kis sa nüid varsi suarte piale külase kipud. Ää kukkug sii kohe lõhkuma ja laamendama ja aututega põle taris kua kupata mitte. Mee oleme nüid nii tassakse eluga ää arjun, et vähä suurem larbatsku võib ää kohuta. Ma karda, et sii ep tahagid kiegid sievuasta suurt ja vägevat leedutuld. Suaks iseomadega kodu tule jaares istu. Neh, oo nõuksi  peresid, kis põle lisemale kolmel kuul kokku suan. Ja kui nüid jälle iga puari nädali takka kokku suab, siis ep tahagiid muud kut kodu pere seltsis olla. 

Olge ikka terved ja munuksed!

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles