TOETUSKIRI ⟩ Kiirabi asus ravijuht dr Edward Laanet toetama
Toetuskiri täismahus

Kuressaare kiirabi

FOTO: Saarte Hääl / Siim Metsmaa

Kuressaare haigla kiirabi tegi avalduse dr Edward Laane toetuseks, keda haigla arstid peavad ravijuhi ametikohale sobimatuks. 

Kiirabi kollektiiv on dr Laanet toetanud juba varemgi, esitades ta Kuressaare linna teenetemärgi kandidaadiks. Siis ütles Mare Kirr kiirabist, et tema oma 34 aastase staaži ajal ei ole nii hoolivat suhtumist juhtkonna poolt veel näinud. Ravijuht tuli kasvõi öösel ja tundis olukorra vastu huvi. Oma täna tehtud avalduses märgivad nad, et dr Laane oli koroonakriisi alguses eesliinil olnud kiirabi jaoks olemas 24/7. 

Avaldame toetuskirja haigla nõukogule täismahus: 

Kuressaare kiirabi pöördumine Kuressaare Haigla nõukogule:

Kriisiaeg on külvanud väga palju segadust, põhjendamatut vaenu, arusaamatusi omavahelistes läbisaamistes ja töösuhetes. On esitatud alusetuid süüdistusi osade haigla töötajate poolt juhtkonna suunas. Nagu kogu Eestis nii ka Kuressaare haiglas tekkis kriis ootamatult, tuli uue olukorraga väga kiiresti hakkama saada. Kriis on selline olukord, kus iga töötaja peab andma endast parima. See ei ole hetk, millal hakatakse otsima süüdlasi ja ütlema inetusi. Kõik peavad olema õnnelikud, et kriisi kõrgpunkt sai edukalt läbitud ja kasutades dr. Popovi sõnu „oleme uueks laineks paremini ette valmistatud.”

Kriisi alguses oli EMO juhataja dr.Laidna lapse haiguse tõttu hoolduslehel. Kiirabi sattus esimesena eesliinile, iga päev tõi kaasa uusi olukordi, mis vajasid lahendamist. Töö organiseerimisel, lahenduste leidmisel olid kiirabi töötajatele hindamatuks abiks hr. Kõlli ja dr. Laane. Nende toetust oli tunda 24/7. Korraga oli neljal kiirabi brigaadil väga intensiivne töökoormus. Väljasõitude vahel puhketuppa jõudes kohtasime juhtkonda sageli meid seal juba ootamas, ka hilistel õhtutundidel. Stendil oli kirjas mõlema telefoninumbrid, kuhu oli lubatud vajadusel ka öösel helistada.

Üle kogu Eesti oli kriisiajal mure varustusega, nii sai ka meie juhtkonda kuulda muretsemas, et kuidas toime tulla. Ometi ei saanud kordagi kaitsevarustus otsa. Järelikult oli juhtkond ka selle teemaga hästi toime tulnud. Juhiseid varustuse kasutamiseks ja teisi korraldusi sai vaadata selleks koostatud COVID – 19 kaustast, haigla personali kodulehelt ja kiirabi FB lehelt. Ka edastati infot valvete vahetuste ajal. Samuti saadi jooksvalt suulisi korraldusi.

Rõõmustavaks uudiseks oli info Kaitseväe välihaigla saabumisest. Saime teavet koostööks, vajalikud telefoni numbrid ja kontaktid. Ka välihaiglale oli see esmakordne kogemus töötada elulises situatsioonis, aga vaatamata sellele koostöö laabus. Küsimuste tekkimisel sai need juhtkonna abiga operatiivselt lahendatud. Vajadusel sai enne kiirabi kutsele minekut Välihaigla valvearstiga konsulteeritud kutse iseloomust ja nõu edasiseks reageerimiseks. Meie hinnangul oli koostöö välihaiglaga hea ja mõlemale poolele arendavaks.

Iga kriisiga kaasneb paratamatult töökoormuse suurenemine. Kiirabi töö jätkus graafiku järgselt, aga lisandusid lisabrigaadi valved. Töökoormuse tõusu üle ei nurisetud, vaid saadi aru olukorra tõsidusest ja vajadusest anda enda panus. Kiirabi personali hulgas oli haigestumus väga väike ja nendegi haigestunute nakatumine toimus väljaspool kiirabi tööd. Meie personali terve püsimine on kindlasti seotud õige kaitsevarustuse ja selle kasutamisega. Positiivselt mõjus juhtkonna teade personali kodulehel COVID - 19 patsientidega kokkupuutuva personali töö väärilisest tasustamisest.

Oleme väga tänulikud hr.Kõllile ja dr.Laanele kriisiaegse koostöö eest. Tundsime ja tunneme ka praegu ennast ühtse meeskonnana, et vaid üheskoos tegutsedes saame aidata inimesi ja osutada tervishoiu teenust.

Isiklikud negatiivsed arvamused ei tohiks halvendada Kuressaare Haigla poolt pakutavate teenuste kvaliteeti.

Kuressaare kiirabi kollektiiv

Tagasi üles