ALLKIRJAD ⟩ Vaata, kes nõuavad haigla ravijuhi vabastamist

Kuressaare haigla arstide pöördumine 24 allkirjaga. FOTO: Saarte Hääl

"Töö ravijuhina ka enne kriisi on olnud kaootiline – harva ületab kohalolek Kuressaares 10 tööpäeva kuus. Nüüd kriisiolukorras on haiglas tekkinud kaos ja segadus," seisab 24 Kuressaare haigla arsti allkirjaga pöördumises vallavalitsuse ja haigla nõukogu poole.

Arstide avaldus täismahus: 

Kuressaare Haigla SA arstide pöördumine Kuressaare Haigla Nõukogule ja Saaremaa Vallavalitsusele

Seoses koroonapandeemia puhkemisega on süvenenud usaldamatus Kuressaare Haigla SA ravijuhi dr Edward Laane tegevuse suhtes. Senine töö ravijuhina ka enne kriisi on olnud kaootiline - harva ületab kohalolek Kuressaares 10 tööpäeva kuus. Nüüd kriisiolukorras on haiglas tekkinud kaos ja segadus. Toome siinkohal välja mõned aspektid ravijuhi ebaadekvaatsest tööst.

Esiteks saavad organisatsiooni töötajad enamasti haigla tegevusest teada meedia vahendusel, mitte töökoosolekutel. Valitseb üleüldine juhtimatus. Jääb mulje, et dr Laane põhitöö seisneb ajakirjanikega suhtlemisel. Ravijuht on loonud meedias kuvandi enda töövõitudest – samas kutsunud arstkonda ning teadlasi meedia vahendusel aususele. Oleme märganud, et tema poolt meediale antud faktid ei vasta tihti tegelikkusele. Ajakirjanduses on ära toodud, et kriisiks hakati dr. Laane poolt ettevalmistusi tegema 29. jaanuaril 2020. Tegelikkuses kutsuti samal ajal Kuressaare arstkonda koosolekutel üles mitte külvama paanikat. Samadel kokkusaamistel juhtisid Kuressaare Haigla arstid juba siis tähelepanu kaitsevahendite varumise vajadusele.

Teiseks on dr E. Laane ravitöö kriisi ajal alanud pärast ametliku tööpäeva lõppu. Ta annab suusõnalisi korraldusi meditsiiniõdedele patsiendi raviarsti teadmata, seejuures fikseerimata neid korraldusi meditsiinidokumentides. Mis puudutab palju poleemikat tekitanud malaariaravimi Plaquenili kasutamist, siis on teada juhtumeid, kus dr Laane on jaganud seda

ravimit patsientidele sõna otseses mõttes oma taskust.

Kolmandaks on dr E. Laane andmekaitseseadust rikkudes tutvunud Kuressaare Haigla arstide delikaatsete isikuandmetega ja meditsiinilise taustaga digiloo vahendusel luba küsimata ja olemata nende raviarst. Andmete kuritarvitamist märganud töötajad on vastavasisulised kaebused esitanud Andmekaitse Inspektsioonile.

Kriisi juhtimist iseloomustab järgnev – ei mõtle, ei ütle. Ravijuht toimetab omaette, süvendades kriisi tulemustele mõtlemata. Doktor E. Laane liigub sama riietusega nn puhtas tsoonis ja COVID positiivsete patsientide isolatsioonialadel sellega töötajates segadust tekitades. Seda võib käsitleda kui ohtliku viiruse levitamist. Jääb mulje, et dr Laane ei ole hoomanud probleemi tõsidust.

Me ei too välja kõiki tema tegevusi, mis on viinud haiglas usaldamatuse ja rahulolematuseni.

Seni hästi toiminud haigla sisekliima on hakanud ravijuhi tegevusest tingituna lagunema.

Allakirjutanute arstide hinnangul ei sobi selline isiksus tööle ravijuhina.

Marika Räim, Mehis Vipp, Andres Sarjas, Kätlin Puksand, Toomas Tartes, Thea Rahumeel, Maire Õun, Marje Nelis, Marja Savolainen, Anu Prangel, Rutt Leis, Elja Viisut, Ekke Nääb, Alla Palu, Ülle Käsk, Ene Parv, Taras Zhenchenko, Alina Zhenchenko, Hille Kivi, Jaanika Suluste, Aare Taul, Mihkel Laidna, Ojar Eerik, Tiit Leis.

Tagasi üles
Back