MUHU UUDISSED: Tassakeste uies

Irena Tarvis

FOTO: Erakogu

Ikka terit. Pissitassa justkut akkaks elu uiest järje piale suama. Neh, ma mõtle, et kõik nõuksed asutused, mis kindi pandi, akkavad tassakeste omasid uksi ikka nüid lahti tegema jälle. Roamatukogud juba nattusse oo tüöl. Aga nendele tuleks elista või kirjuta, kis mõnda roamatud tahab. Ja neid roamatumi, mis oo kätte jäen, neid suab ju kenaste sõnna uste taha kastide sisse panna. Just mõlemitel oo nõuksed kastid ukse taga kenaste olemas.

Muuseum tieb omad uksed lahti tuleva nädali. Neh, suame nähe palju sõnna sievuasta võeruid kua tuleb? Aga äkist iseomad iestlased ikka julgevad tulla. Neh, selle väljamual köimisega oo nüid ju natusse viletsad luod. Kardetse ju kangest, et sie va koroona võib kuskilkantis jälle äkist välja lüia ja neh, siis võib kergesti sedaviisi minna, et jäe tükkis tia kus ilma otsas kindi. Ep sua äkist mitmel kuul kojo.

Neh, et sii põle vahet, põrutad sa ise väljamuale või tulavad nie kuskilt Juapanist või mõjalt ilma otsast siia ja ep lasta siit änam äkist minema. Aga et iestlased suarte piale tulla ep julge, sõukest irmu põle. Kui mineva riedeks välja kuulutati, et nüid oo priius käe ja mingu aga just kõik, kis tahtvad, siis läks sõuke paarutamine lahti, et suure silla pial põle änam autute killavooril vahet sisse tulngiid. Paljast sõelusid Suaremua puole.

Kuol ja lasteaid oo ikka viel kindi. Neh ja nuordekeskus kua nõnnasammati. Juu sie nädali lõpuks selgeks suab, kuipalju lapsed üldse kuolis akkavad viel köima. Ehkkid naad ju kippuvad küll. Juba ampsest aast. Esimesed nädalid olli ju vägev sedaviisi kodu olla, aga kui sa ikka änam üldse omasid sõpru ep näe, siis lähäb miel kurvaks. Iseäranis siis, kui ilmad nii irmus kenad oo, et tahaks sõpradega seltsis ratastega kupata või palli mänga.

Kui nüid takkajärgi kedagid selle kriisiaaga toime suamise iest viel oo taris kiita, neh kõiki põle kohe jõudn ja ossangid, siis üks oo kindlaste meite valla koduooldaja Aili. Taal es ole küll ool ega oobil vahet mitte. Paljast kuaretas rinki. Et ta ikka jõvab! Neh ja mudud Annika ja Anu, kis selle Muhulase lehe erinumbri kokku pannid ja välja ansid ja neh, et sie leht rahvale tuimuedu kojo kätte kua viel jägati.

Olge ikka munuksed ja ikka terved kua mudud!

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles