MUHU UUDISSED ⟩ Tuleb ennassid ümber arjuta

Irena Tarvis

FOTO: Erakogu

Nüid siis oo eriolukord müödas ja selle asemel oo tükkis ädaolukord ja pissitassa piaks akkama ennassid igapäise eluga uiest järje piale aama. Neh, sie põle pooleskid nõnna, et hopsassa ja lähäb sedaviisi eetsi, kut kümmekonna nädalit tagasi olli. Katsuks nüid ikka langsamini. 

Lapsi kuoli ep lasta. Õppevad oma selle jäo lõpuni kodu. Et naad oo matemaatikas edusammusid tein ja tiadvad täpsest, et kaks pluss kaks põle mitte neli, oo tükkis kahekaupa ja kaks miterid vahet, siis nuordekeskus neid nõukse tarkuse juures laseb õue pial vahest ikka nüid juba köia. Mudud mitte igapäe. Ja kis ep oska õiged vahet pidada, lähtvad kojo uiest õppema. Tuppa ep maksa ennassid nuordekeskuses väga toppida mitte. Sõnna´p piase!

Muuseum akkab nüid jälle rahvast sisse laskma. Ja tuleva teisibe suab minna ennassid Muhu siilikutegu kohja pialt muuseumi kuolitama. Esimest korda suajasse kokku 26. mail kellu neljast muuseumis ja siis edasi iga teisibe õhta kellu seitsmest juba Liiva linnas käsitüöselsi ruumis. Kiisa Alliki, tark ja kuolitat näputüöline õpetab. 

Nõnna kut arvata olligid, nie ülemua untsantsakad tulavad siis oma sure kange tarkusega ja puodis nemad maskitega ep köi. Katsuks ikka me selle kohja pialt tähelikumad olla. Mool olli taris ühepääva Kuresares köia ja siis ma nägi ää, et sial kandvad inimesed küll tüki agaramini maskisid. Juu nendel põle neid ülemualasi niipalju, kut siit läbi voorib, kis neid ukka vilutaks. Maa igatahes köi küll maskiga puodis ja ma ole ühte asja tähele pannud – moole ep tule kiegid puodis selga elama mitte. Jäetse rahupärast liikumise ruumi. 

Sie tõbi põle ju märkigid kadun mitte. Eluaegas ep tia, kust sa selle üles korjad. Ep maksa sii õisata üht. Ja neh, kis nii kangest ise tahab omale seda va koroonat suaja, lasku aga köia, aga maa mõtle küll, et kis teeste inimestega oma tüö taudi kokku piab suama, siis katsugu ikka vähäpärast neid kaitsevahendime kasuta küll. Mõtle kui näoti lugu, kui mõni klient pärast tõbine oo. Siis võib varsi oma äripidamise ää lõpeta sedaviisi. Kiegid ep julge ju tulla mitte.

Ja põle taris kua tooduta kui mõndas ammetiasutuses või tohtrite juures oo nüid teistmuodi nõudmised, kut ennemalt ollid. Nüid oogid elu teistmuodi, kut ta enne seda pandeemiad olli. Tuleb ennassid ümber arjuta. 

Olge terved ja munuksed!

Tagasi üles
Back